Údržba dětského hřiště na Podlesí

vložil Petr Krejčíř » 29. 3. 2019, 14:10

Dobrý den, jak často a jaké úkony údržby má provádět správce dětského hřiště na Podlesí? Před více než rokem jste přislíbili zakomponovat železný kanál, který ční 30 cm nad terén, do herního prvku, což se nestalo.Hřiště bylo uzamčeno na podzim 2018 bez jakékoli zjevné údržby (kačírek, písek s kačírkem na chodníku, tráva, odpadky...). Ve stejném stavu bylo hřiště otevřeno na jaře 2019. Inspiraci v plánu a realizaci údržby dětských hřišť můžete najít v Řečkovicích a Medlánkách. Petr Krejčíř


Ondřej Požár, 3. 4. 2019, 09:06

Vážený pane Krejčíři,

Váš dotaz je nutno rozdělit na dvě části:

1) co se týká správce hřiště – toto hřiště svého správce bohužel nemá. Poslední správce podle vedoucího odboru komunální údržby ing. Martina Skláře odstoupil od smlouvy, neboť ho návštěvníci neposlouchali a v době, kdy chtěl podle provozního řádu zavřít či uklidit hřiště, tak si musel od občanů vyslechnout dost neslušných vět. V takovém prostředí by se asi nikomu dobře nepracovalo. Hřiště bylo dáno do užívání v pořádku a se všemi náležitostmi. To, co píšete, si způsobili občani sami, takže nezbývá, než aby si to ti, kteří se tak chovají k majetku pořízenému za veřejné finanční prostředky samosprávy, uklidili. Pane Krejčíři, pokud máte chuť a chcete pomoci městu v realizaci údržby dětského hřiště, přijďte na odbor komunální údržby a můžete se s panem Sklářem domluvit na případné smlouvě o zajištění provozu a údržby daného hřiště. Není pravda, že by se prvky neopravovaly. Letos tam byl na základě revizní zprávy vyměněn jeden prvek, který neprošel revizí.

2) co se týká poklopu kanálu – podle vyjádření vedoucího odboru investic a územního rozvoje ing. Marka Štefana v hřišti musel zůstat stávající kanál, který nejde snížit vyndáním konusu, ale musela by se osadit zákrytová deska, což bez mechanizace nejde a zničily by se nové povrchy hřiště. Úprava nesmí zamezit údržbě, proto kanál do žádného prvku nebyl zakomponován.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár DiS.
oddělení sekretariát starosty, náměstí Svobody 3, Blansko, 67801
pozar@blansko.cz | 516775163 | 775870792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h