Nepořádek v Blansku

vložil Simona Nováková » 30. 3. 2019, 09:02

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak bude město řešit nepořádek a chování některých "ubytovaných" v Blansku. Těchto lidí nám tu nějak rapidně přibývá. Ve večerních hodinách aby se člověk bál jít nakoupit do Albertu na městě. Nebo teď znečištěné hřiště na Zborovcích. Stačí když se někdo z vedení města podívá na Facebook na skupinu Blanenšťáci, kde je k tomuto problému velká diskuse. To se máme bát chodit s dětmi ven a na hřiště? Jak tuto situaci hodlá město řešit? Děkuji.


Martin Lepka, 3. 4. 2019, 09:06

Vážená paní Nováková,

místní záležitosti veřejného pořádku řeší městská samospráva prostřednictvím obecní policie a zřízením Komise pro projednávání přestupků. V kompetenci každé obecní policie, tedy i Městské policie Blansko, je kontrolovat dodržování veřejného pořádku, kam je zahrnuto i znečišťování veřejných prostranství, veřejně přístupných objektů nebo veřejně prospěšných zařízení, vzbuzení veřejného pohoršení, rušení nočního klidu a podobně.  Porušení těchto norem zakládá naplnění skutkové podstaty přestupku proti veřejnému pořádku, který může strážník městské policie s přestupcem vyřešit na místě domluvou nebo uložením pokuty příkazem na místě až do výše 10.000,-- Kč, popřípadě věc může oznámit příslušnému správnímu orgánu (Komisi pro projednávání přestupků), který ve správním řízení může udělit pokutu až do výše 20.000,- Kč, při opakovaném jednání až do výše 30.000,- Kč. V praxi strážník postupuje jako u každého jiného přestupku, to znamená, že pokud chce udělit správní trest, musí být přestupek spolehlivě zjištěn, tzn. prokázán. I naši strážníci tak postupují, a zjištěné přestupky řeší. Právně lze postihovat pouze konkrétní osobu za konkrétní jednání, nelze uplatňovat princip „kolektivní viny“. Strážníci řeší přestupky, které sami zjistí vlastní činností v terénu, přestupky zjištěné prostřednictvím městského kamerového systému nebo přestupky oznámení občany. V lokalitě ulice Rožmitálova je činnost městské policie velmi intenzivní, neboť vnímáme rizikovost tohoto místa vzhledem k poloze ve středu města, velké koncentraci lidí, bohužel ne vždy slušně se chovajících. Strážníci využívají všech zákonných možností a oprávnění, které se ovšem u některých „typů“ osobností buď částečně  nebo zcela míjí účinkem.  Náš právní řád v rámci přestupkového práva zná pouze omezující opatření a správní tresty, které nemají na některá individua výchovný účinek, byť jsou ukládány opakovaně a v nejvyšší možné sazbě. Je třeba si uvědomit, že městská policie (stejně je tomu i u Policie ČR) nesmí svoji pravomoc vykonávat nad rámec zákonného zmocnění, může tedy činit pouze to, co jí výslovně dovoluje zákon. Do praxe převedeno, za přestupky lze jako nejpřísnější trest udělit pokutu. Nelze zasahovat do přísně chráněných osobních práv člověka, jako je například osobní svoboda, svoboda pohybu, atd.

Mohu Vás ujistit, že tento problém nebereme na lehkou váhu a budeme se snažit udělat maximum možného, aby došlo ke zlepšení situace. Zároveň apelujeme na svědky jakéhokoliv protiprávního jednání, aby neváhali, a ihned věc oznámili na Městskou policii Blansko (tel. 156) nebo Policii ČR (tel. 158).

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Lepka, ředitel
městská policie, Sadová 2, Blansko, 67801
lepka@blansko.cz | 516775514 | 725112560


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h