Opět sečení trávy

vložil Klára Kučerová » 25. 6. 2019, 08:52

Bydlím na konci Jasanové.Jílovitá půda, jižní svah, slunná lokalita.To jsou pro traviny náročné podmínky a ve spojení se suchem posledních let došlo k tomu, že tráva kolem našeho domu vymizela a nahradil ji plevel. Hojně k tomu napomáhá i časté sečení toho "ničeho",co kolem našeho domu roste. Nemohl by se prosím někdo vzdělaný jednou za 3-5 let podívat, v jakém stavu jsou zelené plochy kolem domů a navrhnout patřičný management? Třeba by pak zbyly kapacity na sečení jinde, kde je to zapotřebí.


Ondřej Požár, 27. 6. 2019, 09:15

Vážená paní Kučerová,

děkujeme za podnět, který byl předán odpovědným pracovníkům. Podle sdělení odboru komunální údržby má město Blansko smlouvu na údržbu travnatých ploch s Technickými službami města, s.r.o. V současné době jsou vyčleněny veškeré kapacity k údržbě travnatých ploch. Na druhé straně je však také nutno připomenout aktivity občanů, kteří kosení trávy neustále napadají na různých diskuzních fórech a žádají o co nejmenší počet sečení či nesečení trávy vůbec v rámci zachování biodiverzity fauny a flóry v travnatých plochách. Takže zde jsou dva různé druhy pohledu na věc. Na jedné straně chápeme, že lidská činnost obecně v krajině způsobuje většinou degradaci ekosystémů a ohrožení populací mnoha druhů, což vede ke snižování biodiverzity, která je velmi důležitá pro zachování ekologické rovnováhy v přírodě, ale je třeba se zajímat také o druhovou skladbu v daném prostředí a zde je třeba podotknout, že ve městě jde o porost běžných druhů travin.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h