Příčné odvodnění Písečná

vložil Aleš Buřík » 14. 6. 2019, 11:48

Dobrý den, Když jedete po ulici Na Pískách a pokračujete dále na ulici Pod Javory je v tom mírném kopečku příčné odvodnění komunikace. Jeho rám je značně uvolněný a hrozí jeho destrukce. Když na něj najedete tak se prohýbá a hlasitě klapne. Bylo by možno opravit?


Ondřej Požár, 26. 6. 2019, 08:25

Vážený pane Buříku,

v rámci pravidelných kontrol komunikací bylo Vámi zmiňované poškození zjištěno ještě před tím, než jste na něj upozornil. Nejde jen o Vámi zmíněný uvolněný rám, ale o posunutí celé konstrukce pod ním, která se musí opravit jako celek. V současné době máme zpracovanou projektovou dokumentaci i rozpočet opravy. Stav však není tak vážný, aby bylo nutné ihned přistoupit k opravě. Pokud totiž bude nyní povolena kompletní oprava, bude to mít za následek uzavření silnice, její překopání a vybudování nové kompletní dešťové příčné vpusti. Ve městě však už nyní platí řada dopravních omezení v souvislosti s výstavbou nových bytových domů a rekonstrukcí plynovodů, takže není v současnosti žádoucí, aby byla v uvedené lokalitě ještě více omezena dopravní obslužnost. Pokud však budete trvat na okamžitém odstranění závady, pak to bude vyřešeno v co nejkratším čase i se všemi omezeními, které to přinese.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty, náměstí Svobody 3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516 775 163 | 775 870 792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h