Jak se v tomto případě řeší rušení nočního klidu?

vložil Daja Nečasová » 2. 7. 2019, 10:36

Dobrý den, mám takový dotaz. Schválně nebudu konkrétní, ale jak postupovat v případě rušení nočního klidu, když někdo bydlí u známé hospody, kde se přes léto prakticky každý pátek i sobotu konají svatby. Někdy je to fajn, pěkné písničky. Ale občas to svatebčané rozjedou až po desáté večerní, dokonce dají reproduktory do oken a to je terpve cosi, když to končí po druhé v noci! Na podobný dotaz mi bylo loni odpovězeno, že jim mám sousedsky domluvit. Je to normáln?


Martin Lepka, 12. 7. 2019, 13:57

Vážená paní Nečasová,

v případě hluku z provozoven (restaurace, bary, diskotéky, atd.) se můžete obrátit na místně příslušný stavební úřad, aby prověřil soulad užívání stavby s platnými povoleními (např. zda jsou v provozovně povoleny pravidelné hudební produkce). Můžete dát také podnět místně příslušné krajské hygienické stanici (KHS), zda jsou dodržovány hlukové limity těchto produkcí. Pokud ale jde o hlasové projevy hostů v provozovně, na ty se příslušné právní předpisy nevztahují  (nepovažují se za hluk), a KHS je proto nemůže postihovat. Město Blansko nereguluje provozní dobu hostinských zařízení obecně závaznou vyhláškou, provozní dobu si určuje provozovatel sám.

     Hlučné hlasové projevy návštěvníků restaurace, pohybujících se mimo provozovnu a rušících noční klid, postihuje městská policie  či Policie ČR jako přestupek. Stejně tak by došlo k rušení nočního klidu po 22. hodině, když by provozovatel pouštěl elektronicky zesilovanou hudbu z otevřených oken. V těchto případech můžete ihned volat linku Městské policie Blansko (156), strážníci věc budou řešit na místě.

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Lepka, ředitel
městská policie,
Sadová 2, 678 01 Blansko
lepka@blansko.cz | 516  775  514 |


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h