třídění drobného kovového odpadu

vložil John May » 2. 7. 2019, 19:43

Dobrý den, kam v Blansku vytřídit drobný kovový odpad? Nádob jsem si nikde nevšiml, pokud nejsou, neuvažuje se o zavedení?


Ondřej Požár, 11. 7. 2019, 10:39

Vážený tazateli,

Váš dotaz byl již několikrát zodpovězen právě v této sekci. Město Blansko upřednostňuje efektivní systém sběru, který je kontrolovatelný a při nižších provozních nákladech umožňuje občanům odevzdávat veškerý kovový odpad, tedy i vámi zmiňované plechovky nebo konzervy. Toto zajišťují obě sběrná střediska odpadů ve svých provozních hodinách, kde můžete vytříděný odpad odevzdat, nebo můžete využít i výkupny kovů na území města. Konzultovali jsme i možnost sběru hliníkových obalů jako další příměsnou komoditu například s plasty, ale tam se již sbírají ve směsi nápojové kartony s hliníkovou folií. Další příměs již svozová společnost neumožní, protože poté vzniká problém na koncovém zpracování tohoto odpadu a následné znečištění původního separátu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ondřej Požár, DiS., tiskový mluvčí
oddělení sekretariát starosty,
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
pozar@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h