Parkovací dorazy na ul. Údolní 2 a Technické služby

vložil Jiří » 6. 12. 2019, 13:35

Dobrý den, jsem velice rád, že vyměníte betonové dorazy na Údolní. Mám otázku, odpovědný úředník, který stavbu přebíral si toho sám nevšiml? Byl tam vůbec, nebo to přebral od stolu? Mám ještě dotaz. Dne 2.12. byl na silnici na Češkovice mírný poprašek, který ovšem klouzal. Technické služby tam poslaly :"Multicar" sypač, to je výsměch obyvatelům, jediná silnice, město je čisté, máme vozidla s nástavbou na sypání a vy tam pošlete prdítko na chodníky. Proč není na autech ta nástavba? Na co se čeká?


Ing. Martin Sklář, 10. 12. 2019, 06:32

Vážený pane Jiří,

dorazy byly osazeny stavební firmou a teprve mělo dojít ke kontrole a převzetí stavby. Mezitím jsme však byli upozorněni obyvateli na jejich nevhodný rozměr.

K zimní údržbě: město Blansko má uzavřenu smlouvu na zimní údržbu komunikací se společností Technické služby Blansko, s.r.o., IČ 26286173, která údržbu zabezpečuje. Dle sdělení společnosti je při posypu vozovky solí naprosto jedno, jaké se použije vozidlo. Rozhoz posypového materiálu je nastavitelný na celou šíři vozovky a vozovka byla ošetřena posypem včas.

Stále však platí, že řidič je povinen přizpůsobit rychlost jízdy vozidla klimatickým podmínkám, viditelnosti, stavu a povrchu vozovky.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Ing. Martin Sklář
vedoucí odboru komunální údržby
odbor komunální údržby

tel: 516 775 130
e-mail: sklar@blansko.cz


            aktualizováno: 10. 3. 2021, 08:37 h