Strategie Blanska – změna klimatu

vložil Petr Klíma » 15. 2. 2020, 22:17

Dobrý den,má město připravenu či zpracovává nějakou strategii přizpůsobování se změnám klimatu?Např.ozelenění nově budovaných objektů města-např.nové jídelny školy na ul.Rodkovského,využití dešťových vod z budov ve vlastnictví města-existuje dotační program,umístění solárních panelů na veřejné budovy (ZŠ,MŠ,...),využití přečištěné odpadní vody,změna v dláždění chodníků,aby dešťová voda stékala do zatravněných ploch místo kanalizace-prosím konkrétně k jednotlivých návrhům v samostatném článku.


Pavla Komárková, 7. 4. 2020, 15:11

Vážený tazateli,

investiční odbor u nových staveb vždy posuzuje, jak bude hospodařeno s dešťovou vodou a jak budou využity dešťové vody z budov ve vlastnictví města. U Vámi zmíněné ZŠ TGM s tím počítá například projekt nové přístavby pro školní jídelnu a kuchyň, který bude mít zelenou střechu zadržující vodu, dešťová voda se zde bude částečně vsakovat také do pozemku. Na vsakování vody se myslí i při rekonstrukci stávajících a budování nových parkovacích ploch (viz. parkoviště u hlavního nádraží, u hřbitova, nad nemocnicí atp). Možnost vsakování se vždy prokazuje hydrogeologickou zkouškou. Bohužel na chodnících nelze vsakovací dlažbu plošně použít, není vhodná zejména proto, že není bezbariérová. Pokud to umožňují prostorové podmínky, umisťujeme mezi silnici a chodník alespoň travnatý pás, který vsakování umožňuje. V rámci připravované rekonstrukce výtlaků pro ČOV Blansko se počítá s využitím převýšení vyčištěné odpadní vody k pohonu malé vodní elektrárny na čerpací stanici. U rekonstrukcí stávajících či nově budovaných budov se vždy posuzuje, zda je efektivní střechu osadit solárními panely.

ing. Marek Štefan, vedoucí investičního odboru

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h