Rozdělení okruhu kolem baseballu

vložil tomáš Moc » 8. 3. 2020, 17:12

Dobrý den, začíná pěkné počasí na na sportovním ostrově (okruh kolem baseballu) začíná být plno lidí. Chodci s kočárky, běžci, in-line, cyklisté. Bylo by možné (je běžné v jiných městech), vyznačit či rozdělit tuto cestu na polovinu ? Polovina chodci a běžci a druhá polovina pro ty rychlejší in-line a cyklisty ? Občas to zde je opravdu kolizní stav. Stačilo by označení na povrchu cesty se symboly. A to se nezmiňuji o pejskařích.


Pavla Komárková, 24. 3. 2020, 16:15

Vážený tazateli,

vyznačení rychlejšího a pomalejšího pruhu by samozřejmě bylo  možné. Aby nedocházelo ke kolizním situacím, bylo by pak ale zřejmě nutné okruh na Sportovním ostrově zjednosměrnit – s ohledem na šířku cesty není totiž možné označit rychlejší a pomalejší pruh pro oba směry. Zjednosměrnění cesty, kterou značná část lidí využívá jako spojnici centra města se sídlištěm Zborovce a přilehlými lokalitami, se nám ovšem nejeví jako vhodné. Situaci by měl pomoci vyřešit chodník, který město plánuje vybudovat v travnatém pásu podél řeky Svitavy, ten by měl pomoci z kolizních situací vymístit alespoň chodce.  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h