Napouštění přehrady

vložil Vladimíra Konečná » 1. 3. 2020, 20:25

Ráda bych věděla, proč nebyla vyčištěna přehrada před napouštěním, které už bylo zahájeno, přestože občané na tuto skutečnost předem upozorňovali?


Pavla Komárková, 5. 3. 2020, 16:59

Vážená paní Konečná,

vodní nádrže Palava I i Palava II mají stanovený platný manipulační řád, který stanovuje množství vody v retenčním prostoru. V současné době jsou na území celého Jihomoravského kraje napouštěny nádrže na takzvané "kóty stálého nadržení", je to z důvodu nedostatku sněhové pokrývky v jednotlivých povodích řek a potoků. Vodní nádrž Palava i Vrbice jsou pravidelně čištěny od naplavených nečistot v souladu s provozním řádem. Čistotu prostranství v okolí nádrže průběžně udržuje společnost Služby Blansko. Pokud jste měla na mysli vyčištění nádrže v podobě odtěžení sedimentů, nádrž je po revitalizaci, která proběhla v roce 2009. Po dobu 20 let od revitalizace se jakékoliv další práce tohoto typu nepředpokládají. Situaci dozoruje Agentura ochrany přírody a krajiny, která by na případnou potřebu odtěžování sedimentů v dřívějším termínu upozornila, zatím o nečem podobném ale nemáme žádné informace. 

ing. Pavel Konečný, vedoucí odboru životního prostředí

ing. Martin Sklář, vedoucí odboru komunální údržby

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková
vedoucí tiskového oddělení
tisková mluvčí
náměstí Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  163 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h