Druhová skladba plánované výsadby stromů ve vnitrobloku A. Skotáka a Žalkovského

vložil Jana Písaříková » 2. 3. 2021, 22:38

Dobrý den, ve vnitrobloku A. Skotáka a Žalkovského proběhlo kácení stromů. Z předchozí odpovědi na otázku pana Waltra jsem pochopila, že kromě stavebních úprav na daném místě plánuje město i novou výsadbu stromů. Zajímalo by mě, o jaké druhy stromů se bude jednat? Díky za odpověď Jana Písaříková


Pavla Komárková, 3. 3. 2021, 15:59

Vážená paní Písaříková,

za vykácené stromy bude v dané lokalitě vysazeno šest kusů třešní accolade (Prunus accolade), bude se jednat o stromy s obvodem kmene 14 až 16 cm. Jako součást náhradní výsadby bude na pozemku p. č. 79/3 v k.ú. Blansko vysazen také tzv. živý plot v délce 70 metrů, tvořený bude např. habrem obecným (Carpinus betulus L.), pámelníkem bílým (Symphoricarpos albus) aj. Za vykácenou jabloň a douglasku mají být v katastru města Blanska vysazeny ještě další čtyři kusy dřevin (mezi nimi bude lípa, javor i douglaska).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h