první občanský průkaz

vložil Renata Novosádová » 13. 6. 2022, 10:45

Dobrý den, synům bude začátkem září 15 let. Kdy máme začít vyřizovat a co sebou přinést? Stačí jejich rodný list ? Děkuji za odpověď. Novosádová


Pavla Komárková, 14. 6. 2022, 14:01

Vážená paní Novosadová,

v tuto chvíli existují dvě možné cesty:

Pokud si požádáte před dovršením 15ti let dětí, bude jim vydávaný občanský průkaz vyhotovený na dobu pěti let. Jeho vydání bude podmíněno zaplacením správního poplatku ve výši 100,- Kč. U podávání takovéto žádosti musí být spolu s dítětem přítomný zákonný zástupce, který předloží svůj platný občanský průkaz a spolu s ním také originál rodného listu dítěte.

Podat žádost o vydání občanského průkazu také můžete až po 15. narozeninách dětí, je ovšem třeba dodržet lhůtu 30 dnů po dovršení 15ti let věku dítěte. V takovém případě bude občanský průkaz vyhotovený s platností na 10 let a za jeho vydání se správní poplatek nevybírá. U této žádosti není nutná přítomnost zákonného zástupce, patnáctiletý žadatel si může o vydání občanského průkazu požádat sám, předložit musí originál rodného listu nebo platného cestovního pasu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h