firma na udržování zeleně a uklid v BK

vložil Miroslav Kolář » 16. 6. 2022, 08:39

Můžete prosím sdělit,od kdy a jak vysoutěžila firma Technické služby zakázku na pravidelný úklid a udržbu zeleně?Kolik firem se tendru učastnilo?A jaké jsou měsíční případně roční náklady na zaplacení této firmy?Děkuji.


Pavla Komárková, 28. 6. 2022, 13:14

Vážený pane Koláři,

město Blansko založilo svoji vlastní společnost s ručením omezení právě za účelem úklidu města a údržby zeleně. V minulosti tyto služby provádělo více soukromých společností. Město jako 100 % vlastník společnosti Technické služby s.r.o. této společnosti v souladu se zákony zadává objednávky napřímo. Hradí poté faktury vystavené na základě konkrétních provedených úkonů. Práce zajišťované Technickými službami zahrnují celou škálu činností – od úklidu města, zimní údržby komunikací, údržby cyklostezek, úklidu psích exkrementů či odstraňování černých skládek přes údržbu dřevin, květinových zákonů, zalévání, odplevelování, kácení stromů až po údržbu veřejného osvětlení. Výdaje města za výše uvedené práce provedené Technickými službami, s.r.o. dosáhly v roce 2021 24 mil. Kč. Jedním z důvodů, proč město zvolilo tento způsob pro zajištění úklidu a údržby zeleně je možnost zajistit si služby také například v případě mimořádných událostí (typicky v případě většího přívalu sněhu), kdy by nemusela být garantována kapacita soukromých subjektů. 

Blansko se inspirovalo příklady dobré praxe z jiných měst. Obecně platí, že cesta městem vlastněné společnosti s.r.o. zajišťuje větší operativnost a výhodnější cenu pro město. Účetní závěrka TS je dohledatelná na webových stránkách justice.cz. Základní údaje o hospodaření této společnosti naleznete také závěrečném účtu, který je zveřejněn na webu města.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h