Platba za teplo městem

vložil Ing. Tůma » 17. 6. 2022, 13:31

Dobrý den, v březnu jste mi tvrdili že odmítáte cenu tepla vzít novou pouze na vědomí. Dalším potom že zvýšenou cenu nebudete hradit. Nyní Zastupitelstvo města jste cenu tepla na vědomí vzali a současně vedení města říká, že vše rychle i zaplatí. Jak je uvedené možné? Rozpor mezi tím, co jste psali dříce a co teď děláte?


Pavla Komárková, 28. 6. 2022, 13:44

Vážený pane Tůmo,

jak bylo podrobněji vysvětleno na červnovém jednání zastupitelstva, zastupitelé odmítali vzít cenu za rok 2021 na vědomí bez dalšího z toho důvodu, ze nebyly předloženy potřebné podklady (zejména faktury za odběr plynu a spotřeby jednotlivých kotelen). Provozovatel následně v průběhu dubna podklady, z nichž vycházel při závěrečném vyúčtování a stanovení ceny pro rok 2022, doložil. Byť se ještě některé nejasnosti řeší v rámci dvoustranných jednání, jde o záležitosti, které nemají zásadní vliv na cenu tepla za rok 2021. Proto rada schválila vyúčtování za loňský rok i stanovení ceny na rok 2022. Finanční závazky podložené potřebnými podklady pak rada doporučila uhradit a doporučila to ZM vzít na vědomí.  Podrobnosti k tomu najdete například na záznamu z jednání zastupitelstva v čase 1:07. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h