Poplatky za odpad z chaty

vložil Petr Drahovzal » 6. 5. 2022, 18:17

Dobrý den, z jakého důvodu je nutné platit poplatky za svoz odpadu z rekteačního zařízení (chata), když poplatky platím v Blansku (místě trvalého bydliště)? Děkuji za odpověď


Pavla Komárková, 30. 5. 2022, 09:23

Vážený pane Drahovzale,

při zavádění zákonem dané poplatkové povinnosti byly již od počátku platnosti tohoto zákona povinni platit místní poplatek „za odpad“ i majitelé rekreačních nemovitostí, ve kterých není hlášena k pobytu žádná osoba. Na základě tohoto zákona vydalo město Blansko obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku „za odpad“. V této vyhlášce zastupitelé v souladu se zákonem zpoplatnili výše uvedené poplatníky, tj. majitele rekreačních objektů. Vzhledem k tomu, že se jedná o poplatek, který má podobu tzv. „místní daně“, tzn. vztahuje se na něj daňový zákon, je možno tento poplatek spravovat pouze v souladu s daňovým řádem. Tento poplatek také nijak nesouvisí s přímým zajištěním odvozu a likvidaci odpadu (tzn. že na tento poplatek nemusí být navázána služba přímo v místě rekreačního objektu). Není ani v silách města zajistit odvoz odpadu přímo od jednotlivých chat. Při pobytech v těchto objektech však vždy nějaký odpad vzniká a město musí zajistit další povinnosti při jeho likvidaci. Všichni majitelé chat mají také možnost zdarma využívat sběrný dvůr, kompostárnu, kontejnery na tříděný odpad apod. Zastupitelé města ovšem v dubnu 2013 schválili vyhlášku, ve které pro občany mající trvalý pobyt ve městě Blansku snížili poplatek na 50 % sazby u objektů sloužících k individuální rekreaci (chaty). Tato sleva se od tohoto data ve všech následujících vyhláškách opakuje a je platná také pro letošní rok. Zákon dále bohužel vůbec nerozlišuje velikost a využití chat, tzn. že úplně stejný poplatek bude hradit majitel, který má malou chatku, která slouží například jen jako úkryt před nepřízní počasí, i majitel velké luxusní chaty o mnoha místnostech, kterou pronajímá a odpad v ní tedy mohou tvořit i lidé z jiných koutů země. Oba tito majitelé jsou povinni platit stejný poplatek. Zákon také neumožňuje jakékoli individuální zmírnění nebo odpuštění tohoto poplatku. Je vhodné podotknout, že město Blansko má nejnižší poplatek za odpad z okolních měst a jeho výše ani zdaleka nepokrývá náklady na likvidaci odpadu. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V případě dalších dotazů na toto téma mě můžete kontaktovat:

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h