Televize Blansko

vložil Mirek Ladic » 10. 6. 2023, 10:25

Jsem s dotazem, jaké byly roční náklady na Televizi Blansko, kterou zajišťoval pan Popelka. Dále prý má být nahrazena, proto jsem s dotazem, jaké předpokladané nové náklady toto vyvolá, v ročním vyjádření. Bude najatá nějaká nová firma? Komu všemu se bude teď platit? Děkuji


Pavla Komárková, 3. 7. 2023, 13:40

Vážený pane Ladiči,

náklady na vysílání Televize Blansko činily za rok 2022 1 860 000,- Kč, s tím, že za rok 2022 bylo celkem zpracováno 222 reportáží o celkové délce 22:24 hodiny. Televize Blansko byla primárně nastavena jako videokronika města. Zaznamenávala tedy hlavní dění ve městě – kulturní a další akce města a jím zřízených organizací, sportovní akce, investiční akce, klubovou činnost a činnost spolků a zájmových sdružení atp. Jednalo se o klasické TV vysílání, orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb byla Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Hlavním výstupem byl každý měsíc videožurnál (cca 15 reportáží o celkové délce 90 až 120 minut včetně natočení materiálu, produkce, napsání a namluvení komentáře, střihu, titulkování, grafiky, zvukového synchronu, hudební složky, zvukového mixu, barevné korekce, rendrování materiálu pro vysílání v TV na vysílací disky i pro uložení na YouTube, natažení příspěvku na sociální sítě i přepis sestříhaného materiálu na archivní záložní disky), každý týden TV Blansko zajišťovala také zpracování teletextu pro TV vysílání (24 hodinové vysílání videotextového programu, smyčka v délce 20-40 min, powerpointová prezentace zpracovaná podle přehledu akcí z městských stránek a dalších webů). Součástí byla také obsluha TV vysílání (denní kontrola vysílacího stanoviště, přepojování, obsluha záznamového zařízení pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání komunikace s provozovatelem kabelové sítě, s Českým statistickým úřade, s OSA apod) a další pořady v TV Plus (např. dokumentární nebo  publicistické). Rada města Blanska svým usnesením č.12 ze dne 25.4. 2023 rozhodla o ukončení Smlouvy o zajištění televizního vysílání s půlroční výpovědní dobou. Během ní Jan Popelka dodává reportáže z aktuálního dění ve městě pro webové stránky města a sociální sítě dle objednávek města. O budoucím formátu zpravodajství se v současné době stále jedná.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h