Docházka členů vedení města do práce

vložil Mertová » 11. 6. 2023, 15:04

Jsem s dotazem zdali je evidována docházka placených lidí z vedení města do práce, tak jako všech ostatních zaměstnanců úřadu. ?


Pavla Komárková, 23. 6. 2023, 14:42

Vážená paní Mertová,

jak už jsme odpovídali před časem, výkon veřejné funkce uvolněného člena zastupitelstva není nastaven shodně jako u klasického zaměstnance MěÚ, ale je vykonáván nepřetržitě po dobu trvání funkčního období. Není tedy omezen klasickou týdenní pracovní dobou stanovenou dle zákoníku práce a vykazováním přesčasů. Výkon práce také neprobíhá pouze v budově radnice či MěÚ, byť je zde zástupce užšího vedení přítomen denně. Počet hodin fyzicky strávených v budově radnice také nevypovídá nic o skutečně odvedené práci pro město, zejména v době pokročilých technologií a vzdálených přístupů.         

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h