Administrace výběrového řízení na nové lázně

vložil Veronika Lančíková » 13. 1. 2024, 22:27

Dobrý den, jsem s dotazem, kdo provádí výběrové řízení na nové lázně, externí firma? Která to pro město zajišťuje? Jaká je cena této zakázky? Za druhé jsem s dotazem, kdo v rámci administrace soutěže přebíral a otevríral na městském úřadě obálky s přihláškami, pro jejich další zprácování. Za třetí mě zajímá, komu jsou v současnosti z městského úřadu známy jména přihlášených. Prosím jmenovitě.


Pavla Komárková, 17. 1. 2024, 18:47

Vážená paní Lančíková,

informace o probíhajícím výběrovém řízení nejsou do jeho ukončení veřejné. Ze zákona jsme povinni neposkytovat žádné informace o osobách podílejících se na průběhu zadávacího řízení. Podrobnosti o firmě, která zajišťuje administraci výběrového řízení, i cenu zakázky najdete v registru smluv pod tímto odkazem.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
odbor vnějších vztahů,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h