Zvyšování městských daní

vložil Vaverka » 30. 1. 2024, 17:36

Dobrý den odpovídáte že zvýšení daní do městského rozpočtu konkrétně daně z nemovitostí je pouze 8 milionů korun? K tomu že tedy lidem nic vracet ani kompenzovat nebudete a proto bych chtěl dopřesnit jak je tedy možné, že městský rozpočet má navíc nějakých asi 130 milionů a vzrostl ze 600 milionů na 730 milionů, když tvrdíte, že jinde máte pokles, který musí být kompenzován těmi 8 mil. Ty další stovky milionů se vzaly teda kde. A po lidech ještě dalších ? To je neseriózní


Pavla Komárková, 5. 2. 2024, 22:36

Vážený pane Vaverko,

celková výše rozpočtu se nevytváří pouze na základě z příjmu z daní. Rozpočet na každý rok se sestavuje nejen na základě příjmu z daní, jehož výši města nijak neovlivní, ale také na základě příjmů z vlastní činnosti, z nájemného, z prodejů majetku, z úroků a také z uspořených prostředků z minulých let apod. Právě proto se rozpočty na jednotlivé roky mohou lišit i o desítky milionů korun a to i za situace, že by byl příjem z daní ve stejné výši. Vše je navíc ovlivněno také výší inflace.

Daň z nemovitosti vypočítává finanční úřad. Příjem z dalších daní je vypočten také finančním úřadem v souladu s vyhláškou o  procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (pro rok 2024 se jedná o vyhlášku č. 264/2023 Sb.). Jak jsme uváděli v předchozí odpovědi na Vaši otázku, pro rok 2024 se daň z nemovitosti zvýšila, stát ovšem kompenzoval navýšení této daně snížením koeficientu u ostatních daní ve výše uvedené vyhlášce. Pro rok 2024 je předpoklad ministerstva financí, že navýšení daně z nemovitosti bude kompenzovat snížení koeficientu u ostatních daní.

Znovu také připomínáme, že co se týká místních poplatků, jejichž výši ovlivnit můžeme (poplatek ze psa, za svoz komunálního odpadu, poplatek z pobytu, ze vstupného, za užití veřejného prostranství atp.) tak tyto jsme občanům pro rok 2024 nezvýšili.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí tiskového oddělení, kancelář č. 47,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h