Stavba nových lázní, její řízení a postup

vložil Nováček » 25. 1. 2024, 10:14

Dobrý den, všiml jsem si řízení na lázně, ve zmenšeném rozsahu, lidé brblají že tam není sauna atp., soutěží se to nějak jinak? Můžete prosím říci jaký byl vývoj a kdy vlastně toto celé řídí a rozhodl a uvedené vysvětlit, aby nevznikaly spekulace? O výběrovém řízení co nyní probíhá rozhodlo zastupitelstvo? O zmenšené velikosti také? Výsledek výběrového řízení bude opět někde projednán? Bude se ještě něco kolem uvedeného v zastupitelstvu schvalovat? Třeba financování? Verze je definitivní?


Pavla Komárková, 2. 2. 2024, 15:47

Vážený pane Nováčku,

původní ale také nový rozsah stavby v optimalizované podobě byl projednán a také jednohlasně odsouhlasen zastupitelstvem. Rozsah aktuálně plánované výstavby krytého bazénu je pro tuto chvíli definitivní. Protože se ale jedná o metodu Design and Build, není definitivní např. technologická, energetická či vizuální podoba objektu, zhotovitelé ale budou vycházet z dokumentace povolené stavebním úřadem, tedy z podkladů zpracovaných společností Atelier 99 s.r.o. i z optimalizovaného projektu společnosti CENTROPROJEKT Group a.s.. Postup výběrového řízení včetně procesů projednání probíhá mimo jiné v dikci zákona o zadávání veřejných zakázek. Orgánem, který bude výběr schvalovat, je rada města. Financování je součástí rozpočtu, který schvaluje zastupitelstvo města. O podrobnostech jsme opakovaně informovali na webu města. V sekci Články najdete například informace o vypsaném výběrovém řízení na zhotovitele, důvody a podobu optimalizované podoby krytého bazénu a další. Průběžně odpovídáme na celou řadu dotazů na toto téma také v této sekci Otázky a odpovědi. Opakovaně jsme uváděli také to, že projekt počítá se zachováním volného prostranství v těsné návaznosti na novou budovu krytého bazénu. Tam by případně mohlo vzniknout wellness centrum napojené na nově budovaný provoz, pokud pro to bude v budoucnu vůle a finance. 

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, tisková mluvčí
vedoucí tiskového oddělení, kancelář č. 47,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h