Akceptace elektronického občanského průkazu nepružným úřadem v Blansku

vložil Černochová » 25. 1. 2024, 15:09

Brno začalo již uznávat a akceptovat e-občanku. Kdy se uvedené plánuje prosím v Blansku? Je stanovený nějaký jasný termín? Kdy?


Pavla Komárková, 29. 1. 2024, 13:15

Vážená paní Černochová,

jasným termínem je pro nás termín daný zákonem, tedy leden 2025. Dřívější zavedení sice nevylučujeme, ale momentálně s ním nepočítáme, zejména s ohledem na letošní rozsáhlou rekonstrukci inženýrských sítí a rozvodů, pokračující digitalizaci fungování úřadu nebo aktuálně realizovaný projekt kybernetické bezpečnosti. To vše by mělo uznávání elektronických OP předcházet.

Hezký den,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pavla Komárková, vedoucí oddělení
tiskové oddělení, kancelář č. 47,
nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
komarkova@blansko.cz | 516  775  146 | 775  870  792


            aktualizováno: 31. 3. 2020, 12:23 h