Platby a poplatkyOdpady

Poplatek za kalendářní rok 780 Kč
Rekreační objekt ( pokud majitel trvalý pobyt v Blansku) 390 Kč
Rekreační objekt ( pokud nemá majitel trvalý pobyt v Blansku) 780 Kč
Rodinné domy a byty bez trvalého pobytu 780 Kč


Vozidla

REGISTR VOZIDEL Fyzické podání Elektronické podání
Zápis vozidla do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele 800 Kč 640 Kč
Zápis dosavadního provozovatele jako nového vlastníka 50 Kč 40 Kč
Motocykl do 50 cm3zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele 300 Kč 240 Kč
Motocykl nad 50 cm3 – zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele 500 Kč 400 Kč
Přípojné vozidlo do 750 kg – zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele 500 Kč 400 Kč
Přípojné vozidlo nad 750 kg – zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele 700 Kč 560 Kč
Zápis změn do registru silničních vozidel – každá změna 50 Kč 40 Kč
Vydání tabulky registrační značky na přání (RZP) – 1ks 5 000 Kč 4 000 Kč
Vydání tabulky registrační značky na přání (RZP) – 2ks 10 000 Kč 9 000 Kč
Vydání tabulky RZ (1 ks) při ztrátě, zničení nebo odcizení 250 Kč 200 Kč
Vydání tabulky RZ (2 ks) při ztrátě, zničení nebo odcizení 450 Kč 360 Kč
Vydání RZ k umístění na nosné zařízení, poškozená RZ, RZP  - 1ks 600 Kč 480 Kč
Rezervace RZ s výjimkou RZP 100 Kč 80 Kč
Rezervace RZP v ostatních případech (max. 6 měsíců) 500 Kč 400 Kč
Rezervace RZP při změně vlastníka a provozovatele (max. 6 měsíců) 300 Kč 240 Kč
Vydání duplikátu ORV z důvodu poškození, zničení, ztráty 500 Kč 400 Kč
Vydání duplikátu ORV z důvodu odcizení 100 Kč 80 Kč
Trvalý vývoz vozidla 450 Kč 360 Kč
Trvalý vývoz motocyklu, přípojného vozidla 250 Kč 200 Kč
Dědictví, zánik SJM  -  změna vlastníka nebo provozovatele Bez poplatku Bez poplatku
Zápis do registru silničních vozidel nebo zápis změny vlastníka nebo provozovatele u motorového vozidla s nejméně čtyřmi koly pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Bez poplatku Bez poplatku

 


Technici

Technici Fyzické podání Elektronické podání
Dovoz ze zahraničí – zápis vozidla do registru silničních vozidel 800 Kč 640 Kč
Vydání tabulky zvláštní RZ (1 ks) 500 Kč 400 Kč
Vyřazení vozidla z provozu 200 Kč 160 Kč
Zachování RZ a ORV u vozidla vyřazeného z provozu po 3 letech 200 Kč 160 Kč
Zápis adresy místa umístění vyřazeného vozidla a účel využití Bez poplatku Bez poplatku
Ukončení vyřazení vozidla Bez poplatku Bez poplatku
Zánik vozidla Bez poplatku Bez poplatku
Schválení přestavby vozidla 1 000 Kč 800 Kč
Schválení přestavby vozidla pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P Bez poplatku Bez poplatku
Schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo dovezeného vozidla 3 000 Kč 2 400 Kč


Občanské průkazy

Běžná výměna OP (platnost, trvalý pobyt, změna stavu) zdarma
Ztráta, odcizení, poškození, zničení OP 200 Kč
OP na vlastní žádost mimo termín zákonné výměny 200 Kč
do 15 let věku 100 Kč
do 15 let – do 5 pracovních dnů 300 Kč
nad 15 let – do 5 pracovních dnů 500 Kč
do 15 let – do 24 hodin 500 Kč (250 Kč na MěÚ + 250 Kč na MV)
nad 15 let – do 24 hodin 1.000 Kč (500 Kč na MěÚ + 500 Kč na MV)


Řidičské průkazy

Vydání ŘP (za udělení řidičského oprávnění; za ztracený, zničený, poškozený, odcizený; rozšíření řidičského oprávnění; změna jména, příjmení) 200 Kč
Výměna řidičského průkazu v případě uplynutí jeho platnosti (ne dříve než 90 dnů před koncem platnosti) Bez poplatku
Vydání ŘP ve zkrácené lhůtě 700 Kč
Vydání mezinárodního ŘP 50 Kč
Výpis z BHŘ, EKŘ 30 Kč (1. strana)
+10 Kč (za každou další i započatou stránku)
Vydání paměťové karty 700 Kč
Vydání průkazu řidiče taxislužby  500 Kč
Vydání evidenční nálepky vozidla taxislužby 500 Kč
Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče 200 Kč
Podání žádosti o zasílání informací o změnách v bodovém hodnocení řidiče 100 Kč
Zápis mentora do registru řidičů (není-li současně podána žádost 
o udělení či rozšíření řidičského oprávnění řidiče)
100 Kč
Elektronické podání žádosti o ŘP 160 Kč
Elektronické podání žádosti o ŘP ve zkrácené lhůtě 560 Kč

 


Řidičské oprávnění – zkoušky

Zkouška z odborné způsobilosti 700 Kč
Opakovaná zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100 Kč
Opakovaná zkouška ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč
Opakovaná zkouška z praktické jízdy 400 Kč

 


Cestovní doklady

do 15 let věku 100 Kč
nad 15 let věku 600 Kč
do 15 let – do 5 pracovních dnů 1.000 Kč (500 na MěÚ + 500 na MV)
nad 15 let – do 5 pracovních dnů 3.000 Kč (2.000 na MěÚ + 1.000 na MV)
do 15 let – do 24 hodin 2.000 Kč (1.500 na MěÚ + 500 na MV)
nad 15 let – do 24 hodin 6.000 Kč (4.000 na MěÚ + 2.000 na MV)

 


Rybářské lístky

Do 15 let věku
nebo studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
 
platnost na 10 roků 250 Kč
na dobu neurčitou 1 000 Kč
platnost 30 dní 200 Kč
Nad 15 let věku  
platnost na 10 roků 500 Kč
na dobu neurčitou 1 000 Kč
platnost 30 dní 200 Kč

 


Živnosti – podnikání

ohlášení živnosti 1.000 Kč
další živnost 500 Kč
změna v ŽR 100 Kč
výpis z ŽR 20 Kč, 40 Kč (dle výpisu)
výpis z OR 100 Kč, 150 Kč (dle výpisu)

 


Poplatek za psa

  za prvního psa za každého dalšího psa
v bytovém domě 1.200 Kč 1.800 Kč
v rodinném domě 600 Kč 1.200 Kč
v integrovaných částech Blanska 300 Kč 500 Kč
osoba starší 65 let 200 Kč 300 Kč
členové kynologického klubu 200 Kč 300 Kč
ohlašovna (nám. Svobody 3) 600 Kč 1.200 Kč
právnická osoba 1.500 Kč 2.250 Kč

 
 

            aktualizováno: 7. 2. 2024, 15:54 h