Platby a poplatkyVozidla

Registrace vozidla 800 Kč
Registrace motocyklu do 50 cm3 300 Kč
Registrace motocyklu nad 50 cm3 500 Kč
Registrace přípojného vozidla do 750 kg 500 Kč
Registrace přípojného vozidla nad 750 kg 700 Kč
Dočasné vyřazení vozidla z provozu 200 Kč
Zánik vozidla zdarma
Vydání registrační značky (za ztracenou, poškozenou odcizenou) 50 Kč + 200 Kč / za 1 kus
Vydání registrační značky na přání 5.000 Kč / za 1 kus
Rezervace registrační značky na přání (při změně vlastníka nebo provozovatele vozidla, při zániku vozidla nebo jeho vyřazení z provozu nebo při přidělení reg. značky s omezenou platností – do jiného státu) 300 Kč
Rezervace registrační značky na přání (v ostatních případech) 500 Kč
Změna v TP (výměna karoserie, motoru, změna barvy, zápis tažného zařízení, změna jména, adresy, ukončení depozitu) 50 Kč
Vydání nového TP (za poškozený, zničený, ztracený, odcizený) 100 Kč

 


Řidičské průkazy

Nový ŘP (za ztracený, zničený, poškozený, odcizený, rozšíření, změna jména, adresy) 200 Kč
Nový ŘP ve zkrácené lhůtě 700 Kč
Mezinárodní ŘP 50 Kč
Výpis z BHŘ, EKŘ 15 Kč (dle výpisu)
Vydání paměťové karty 700 Kč
Průkaz řidiče TAXI 500 Kč
Výměna ŘP dle § 134 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu  na pozemních komunikacích zdarma

 


Řidičské oprávnění – zkoušky

zkoušky 700 Kč
oprava testů 100 Kč
oprava technická 200 Kč
oprava jízdy 400 Kč

 


Cestovní doklady

do 15 let věku 100 Kč
nad 15 let věku 600 Kč
do 15 let – do 5 pracovních dnů 1.000 Kč (500 na MěÚ + 500 na MV)
nad 15 let – do 5 pracovních dnů 3.000 Kč (2.000 na MěÚ + 1.000 na MV)
do 15 let – do 24 hodin 2.000 Kč (1.500 na MěÚ + 500 na MV)
nad 15 let – do 24 hodin 6.000 Kč (4.000 na MěÚ + 2.000 na MV)

 


Rybářské lístky

Do 15 let věku  
platnost na 1 rok 50 Kč
platnost na 3 roky 100 Kč
platnost na 10 let 250 Kč
Nad 15 let věku  
platnost na 1 rok 100 Kč
platnost na 3 roky 200 Kč
platnost na 10 let 500 Kč
neomezená platnost 1.000 Kč

 


Živnosti – podnikání

ohlášení živnosti 1.000 Kč
další živnost 500 Kč
změna v ŽR 100 Kč
výpis z ŽR 20 Kč, 40 Kč (dle výpisu)
výpis z OR 100 Kč, 150 Kč (dle výpisu)

 


Poplatek za psa

  za prvního psa za každého dalšího psa
v bytovém domě 1.200 Kč 1.800 Kč
v rodinném domě 600 Kč 1.200 Kč
v integrovaných částech Blanska 300 Kč 500 Kč
osoba starší 65 let 200 Kč 300 Kč
členové kynologického klubu 200 Kč 300 Kč
ohlašovna (nám. Svobody 3) 600 Kč 1.200 Kč
právnická osoba 1.500 Kč 2.250 Kč

 
 

            aktualizováno: 15. 3. 2022, 12:49 h