Kontakty:
Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko


webové stránky: odbor sociálních věcí


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, nám. Republiky 1316/1

Mgr. Pinková Kateřina 516 775 224
728 535 868
pinkova@blansko.cz dveře č. 123,
1. patro

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nám. Republiky 1316/1

Mgr. Ševčíková Petra 516 775 358
775 859 478
psevcikova@blansko.cz dveře č. 125,
1. patro
Bc. Mašnéglová Eva 516 775 232 masneglova@blansko.cz dveře č. 126,
1. patro
Bc. Vajdová Simona 516 775 414
778 428 506
vajdova@blansko.cz dveře č. 126,
1. patro
Bc. Daňková Kateřina 516 775 240
770 114 447
dankova@blansko.cz dveře č. 134,
1. patro
Bc. Sedláková Kateřina 516 775 230 ksedlakova@blansko.cz dveře č. 127,
1. patro
Krejčířová Hana, DiS. 516 775 234 krejcirova@blansko.cz dveře č. 127,
1. patro
Bc. Zukalová Ivana, DiS. 516 775 239
778 481 527
izukalova@blansko.cz dveře č. 133,
1. patro
Bc. Dvořáčková Lucie 516 775 233 dvorackova@blansko.cz dveře č. 133,
1. patro
Bc. Ševčíková Soňa 516 775 238 ssevcikova@blansko.cz dveře č. 134,
1. patro
Mgr. Řehůřková Martina 516 775 225 mrehurkova@blansko.cz dveře č. 135,
1. patro
Bc. Lucie Strejčková 516 775 236
778 428 505
strejckova@blansko.cz dveře č. 136,
1. patro
Mgr. Daněk Milan 516 775 227 danek@blansko.cz dveře č. 130,
1. patro
Bc. Kuběnová Hana 516 775 231 kubenova@blansko.cz dveře č. 131,
1. patro

oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1316/1

Bc. Kaldová Tereza 516 775 210
775 859 676
kaldova@blansko.cz dveře č. 120,
1. patro
Bc. Čermáková Lenka 516 775 244
770 152 286
cermakova@blansko.cz dveře č. 122,
1. patro
Bc. Veselá Smíšková Adéla, DiS. 516 775 443
777 471 995
vesela@blansko.cz dveře č. 122,
1. patro
Bc. Vondrová Petra 516 775 235
775 870 720
vondrova@blansko.cz dveře č. 121,
1. patro
Bc. Zvěřinová Markéta 516 775 223
777 471 314
mzverinova@blansko.cz dveře č. 137,
1. patro

oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1316/1

Mgr. Čípková Iveta 516 775 513
728 535 988
cipkova@blansko.cz dveře č. 30,
přízemí
Bc. Beranová Ladislava 516 775 445
777 358 324
beranova@blansko.cz dveře č. 22,
přízemí
Mgr. Bc. Kouřilová Ivana 516 775 402
775 859 487
kourilova@blansko.cz dveře č. 31,
přízemí
Matušková Renata 516 775 413
775 859 677
rmatuskova@blansko.cz dveře č. 25,
přízemí
Mgr. Staňková Klára 516 775 507
775 859 687
stankova@blansko.cz dveře č. 21,
přízemí
Pečovatelky  516 775 409 dveře č. 26,
přízemí
Pečovatelky  516 775 410 dveře č. 27,
přízemí

poradna pro rodinu, Údolní 1893/8

mobil  775 870 667
Fleková Lenka, DiS. 516 413 524 flekova@blansko.cz
přízemí
Mgr. Hubáčková Denisa 516 413 524 hubackova@blansko.cz
přízemí
Mgr. Ševčíková Magdaléna 516 413 524 msevcikova@blansko.cz
přízemí
Mgr. Zubrová Kateřina 516 413 524 zubrova@blansko.cz
přízemí
interní volání - mobil 
775 877 732

domy s pečovatelskou službou (DPS)

9. května 1  516 410 079
775 859 488
Pod Javory 32  516 417 321
775 859 489
Ing., Bc. Křenková Dana 516 417 321
775 859 489
krenkova@blansko.cz
8. patro

webové stránky: odbor sociálních věcí

            aktualizováno: 27. 1. 2023, 06:48 h