Kontakty:
Odbor sociálních věcí MěÚ Blansko


webové stránky: odbor sociálních věcí


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, nám. Republiky 1316/1

Mgr. Fadrná Jana 516 775 224
728 535 868
fadrna@blansko.cz dveře č. 123,
1. patro

asistentka, nám. Republiky 1316/1

Kakáčová Barbora, DiS. 516 775 216 kakacova@blansko.cz dveře č. 124,
1. patro

oddělení sociálně-právní ochrany dětí, nám. Republiky 1316/1

Mgr. Pinková Kateřina 516 775 358
775 859 478
pinkova@blansko.cz dveře č. 125,
1. patro
Mgr. Daněk Milan 516 775 227 danek@blansko.cz dveře č. 130,
1. patro
Bc. Daňková Kateřina 516 775 240
770 114 447
dankova@blansko.cz dveře č. 134,
Mgr. Fialová Leona 516 775 236
778 428 505
fialova@blansko.cz dveře č. 136,
1. patro
Bc. Habrová Jana 516 775 232 habrova@blansko.cz dveře č. 126,
1. patro
Hasoňová Klára, DiS. 516 775 233 hasonova@blansko.cz dveře č. 133,
Mgr. Havlíčková Terezie 516 775 225
778 888 104
thavlickova@blansko.cz dveře č. 135,
1. patro
Krejčířová Hana, DiS. 516 775 234 krejcirova@blansko.cz dveře č. 134,
1. patro
Bc. Kuběnová Hana 516 775 231 kubenova@blansko.cz dveře č. 131,
1. patro
Bc. Sedláková Kateřina 516 775 230 ksedlakova@blansko.cz dveře č. 127,
1. patro
Mgr. Ševčíková Petra 516 775 238 psevcikova@blansko.cz dveře č. 127,
Bc. Vajdová Simona 516 775 414
778 428 506
vajdova@blansko.cz dveře č. 126,
1. patro
Bc. Zukalová Ivana, DiS. 516 775 239
778 481 527
izukalova@blansko.cz dveře č. 133,
1. patro

oddělení sociální pomoci, nám. Republiky 1316/1

Bc. Kaldová Tereza 516 775 210
775 859 676
kaldova@blansko.cz dveře č. 120,
1. patro
Bc. Kristýnová Věra, DiS. 516 775 443
777 471 995
kristynova@blansko.cz dveře č. 137,
1. patro
Bc. Vondrová Petra 516 775 235
775 870 720
vondrova@blansko.cz dveře č. 121,
1. patro
Bc. Zvěřinová Markéta 516 775 223
774 471 314
mzverinova@blansko.cz dveře č. 122,
1. patro

oddělení sociálních služeb, nám. Republiky 1316/1

Mgr. Čípková Iveta 516 775 513
728 535 988
cipkova@blansko.cz dveře č. 30,
přízemí
Bc. Beranová Ladislava 516 775 445
777 358 324
beranova@blansko.cz dveře č. 22,
přízemí
Mgr. Bc. Kouřilová Ivana 516 775 402
775 859 487
kourilova@blansko.cz dveře č. 31,
přízemí
Matušková Renata 516 775 413
775 859 677
rmatuskova@blansko.cz dveře č. 25,
přízemí
Mgr. Staňková Klára 516 775 507
775 859 687
stankova@blansko.cz dveře č. 21,
přízemí
Pečovatelky  516 775 409 dveře č. 26,
přízemí
Pečovatelky  516 775 410 dveře č. 27,
přízemí

poradna pro rodinu, Sladkovského 2b

Ing. Mgr. Janíková Helena 516 413 524 hjanikova@blansko.cz
přízemí
Fleková Lenka, DiS. 516 413 524 flekova@blansko.cz
přízemí
Mgr. Švanda Martin, Ph.D. 516 413 524 svanda@blansko.cz
přízemí
interní volání - mobil 
775 877 732

domy s pečovatelskou službou (DPS)

9. května 1  516 410 079
775 859 488
Pod Javory 32  516 417 321
775 859 489
Ing., Bc. Křenková Dana 516 417 321
775 859 489
krenkova@blansko.cz
8. patro

webové stránky: odbor sociálních věcí

            aktualizováno: 30. 11. 2020, 14:12 h