Kontakty:
Odbor Obecní živnostenský úřad MěÚ Blansko


webové stránky: odbor Obecní živnostenský úřad


JMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

vedoucí odboru, nám. Republiky 1316/1

Ing. Bárta Jaroslav 516 775 330
777 471 312
barta@blansko.cz dveře č. 220,
2. patro

administrativa, nám. Republiky 1316/1

Kovářová Dana 516 775 255 dkovarova@blansko.cz dveře č. 219,
2. patro

oddělení registrace a živnostenského rejstříku, nám. Republiky 1316/1

Bc. Nečas Petr 516 775 423 necas@blansko.cz dveře č. 211,
2. patro
Brázdová Věra 516 775 323 brazdova@blansko.cz dveře č. 210,
2. patro
Ing. Matušková Marie 516 775 215 mmatuskova@blansko.cz dveře č. 215,
2. patro
Němcová Hana 516 775 355 nemcova@blansko.cz dveře č. 209,
2. patro

úsek kontroly, nám. Republiky 1316/1

Bc. Brychtová Renata 516 775 344 brychtova@blansko.cz dveře č. 213,
2. patro
Bc. Nedomová Hana 516 775 425 nedomova@blansko.cz dveře č. 212,
2. patro

webové stránky: odbor Obecní živnostenský úřad

            aktualizováno: 27. 1. 2023, 06:48 h