Kontakty:
Sekretariát starosty MěÚ BlanskoJMÉNO TELEFON 1 E-MAIL DVEŘE

sekretariát starosty, nám. Svobody 32/3

starosta, nám. Svobody 32/3

Ing. Crha Jiří 516 775 181 crha@blansko.cz dveře č. 24,
1. patro

1. místostarostka, nám. Svobody 32/3

Mgr. Dražilová Lenka, MBA 516 775 158 drazilova@blansko.cz dveře č. 27,
1. patro

2. místostarosta, nám. Svobody 32/3

Ing. Stejskal Ivo 516 775 182
516 775 181
stejskal@blansko.cz dveře č. 40,
1. patro

tajemnice, nám. Svobody 32/3

Mgr. et Mgr. Skotáková Petra 516 775 184
602 584 106
pskotakova@blansko.cz dveře č. 24,
1. patro
Zasedací síň  516 775 156 dveře č. 23,
1. patro

asistentky, nám. Svobody 32/3

Bláhová Simona 516 775 181 blahova@blansko.cz dveře č. 24,
1. patro
Řehořová Zuzana 516 775 182 rehorova@blansko.cz dveře č. 24,
1. patro
Vozáryová Regina 516 775 158
778 888 336
vozaryova@blansko.cz dveře č. 27,
1. patro

            aktualizováno: 3. 4. 2024, 09:54 h