Regionální literatura

Nově v prodeji

Edice ZdíK (vydává město Blansko)

Ostatní publikace

Pohádkové knížky z Moravského krasu

Ostatní


                                                      

Nově v prodeji:

Křížové Kameny  okresů Blansko, Svitavy a Chrudim – VYPRODÁNO!
Pavel Izdný
Cena: 200 Kč
Pavel Izdný, 2023

Soupis zahrnuje křížové kameny okresu Blansko, Svitavy a Chrudim, tj. kamenné křížee z jednoho kusu a kameny se znamením kříže, obsahující i text. Vyychází z evidence Společnosti pro výzkum kamenných křížů při Muzeu Aš a je doplněn o další památky, hlavně z knihy Evy Nečasové – Křížové kameny Blanenska.

Sakrální stavby ve Vavřinci a okolí
Rostislav Burget st., Miloslav Novotný st.
Cena: 249 Kč
Rostislav Burget st., Miloslav Novotný st., 2022

Druhé vydání doplněné fotografiemi z požehnání opravené Boží muky. Vydáno u příležitosti požehnání opraveným sakrálním stavbám dne 26. 5. 2012. Jde o publikaci o stavbách s duchovní tematikou na území obce Vavřinec a jejím nejbližším okolí. Cílem publikace je seznámit veřejnost se sakrálními objekty obce, s jejich historií, s některými pobožnostmi praktikovanými veřícími v regionu, ale také s historií dvou farností – petrovické a sloupské.    

Povídání o Býčí skále
Petr Ondroušek
Cena: 75 Kč
Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Pověsti a zmínky vztahující se k Býčí skále jsou většinou temější a děsivější, než obvykle tyto lidové prameny bývají. Proto děj tohoto příběhu přináší více lidskosti a lásku.

Povídání o Macoše
Petr Ondroušek
Cena: 75 Kč
Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Příběh, díky němuž dostala propast, do které obvykle všichni nahlížíme se zatajeným dechem, své zlváštní jméno.

Povídání o blanenské věži
Petr Ondroušek
Cena: 75 Kč
Muzeum Blanenska, příspěvková organizace

Povídání i tom, jak to v našem okolí vypadalo v dobách dávno minulých.

Edice ZDíK ‒ Zajímavosti dějin krasu (vydává město Blansko):

 

přebal hrady-hradky-a-tvrze-na-blanenskuHrady, hrádky a tvrze na Blanensku
Milan Koudelka, Zdeněk Hasoň, Zdeněk Brachtl
Cena: 110 Kč
Město Blansko, 2015

Při příležitosti 110. výročí povýšení na město a 880. výročí první zmínky o Blansku vydalo město Blansko tuto populárně naučnou publikaci, která představuje hrady, zámky a tvrze Blanenska. Na jejich osudu jasně dokládá, jak pestrou a často i pohnutou minulost mělo Blansko a jeho okolí v průběhu uplynulých staletí.

 

přebal karolina-meineke
Karolina Meineke ‒ Sborník k 200. výročí jejího úmrtí

Cena: 120 Kč
Město Blansko, 2015

Při příležitosti 200. výročí úmrtí baronesy Karoliny z Linsingenu, později provdané Meineke vydalo město Blansko sborník,, který mapuje pohnutý osud manželky anglického krále Viléma IV. Žena, která mohla být anglickou královnou, je pochována v Blansku. Publikace vychází z původní knihy Vladimíra Poláka a je doplněna o nové poznatky a objevy z Karolinina života.

 

kostel-sv-martina-89664-72429_600.jpgKostel sv. Martina (1140–2020)
Sborník k 880. výročí založení kostela
Kolektiv autorů
Cena: 250 Kč
Vydání první, město Blansko, 2020

Tato dvousetstránková celobarevná publikace s názvem vychází již jako 8. díl městské historické edice ZDíK (Zajímavosti dějin krasu). Sborník obsahuje odborné i populárně-naučné texty 11 autorů, kteří se věnují historii a stavebnímu vývoji kostela, výsledkům georadarového průzkumu nebo památným nápisům v kostele a jeho okolí. Nezapomíná ani na život a dílo olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka a svatého Martina, kteří jsou s kostelem neodmyslitelně spojeni. Sborník přináší zajímavé informace také o kostelních varhanách a zvonech a připomíná blanenské i regionální osobnosti, které jsou pochovány v kostelní kryptě. Kniha je tak ucelenou výpovědí o historii našeho kostela a důstojnou připomínkou jeho významného výročí.

 

přebal ludvik-danekLudvík Daněk a jeho cesta k olympijskému zlatu
Jan Kužel
Cena: 120 Kč
Město Blansko, 2017
VYPRODÁNO!

Kniha líčí sportovní dráhu Ludvíka Daňka od jeho skromných blanenských začátků, přes první úspěchy i zranění, které ho provázely v 50. a 60. letech, všímá si jeho čtyř zaoceánských sportovních turné i medailových úspěchů na olympiádách v Tokiu a Mexiku. 

 

 

přebal vzpominka-na-minulost-aneb-od-jezku-do-adastVzpomínka na minulost aneb Od Ježků po Adast
Miroslav Buchta
Cena: 150 Kč
Město Blansko, 2017

Autor popisuje detailní historii známého blanenského podniku a doplňuje ji bohatou fotografickou přílohou. Kniha není ani odborným, natož vědeckým dílem, ale spíše přehledem významných událostí v dějinách podniku a osobními vzpomínkami autora na dobu v něm strávenou.

 

přebal kamen-a-slzy

Kámen a slzy

Svědectví blanenských památníků padlým v 1. světové válce
Cena: 270 Kč
Město Blansko ve spolupráci se SOkA Blansko, 2018

Při příležitosti připomínky 100 let od ukončení tzv. „Velké války“ vydalo město Blansko ve spolupráci s Moravským zemským archivem v edici ZDíK publikaci nazvanou Kámen a slzy s podtitulem Svědectví blanenských památníků padlým v 1. světové válce.

Publikace představuje dárce, kteří na stavbu blanenského památníku přispěli, připomíná jména a osudy občanů Blanska a jeho dnešních městských částí, kteří ve strašném válečném stavu 1914–1918 zaplatili cenu nejvyšší. V krátkosti rekapituluje rovněž genezi vzniku památníků obětem první světové války, které se dnes na území Blanska nacházejí.


přebal erich-rouckaErich Roučka: Život a dílo blanenského vynálezce a průmyslníka
Jaroslav Šejnoha
Cena: 150 Kč
Město Blansko ve spolupráci s Muzeem Blanenska, p. o., 2019.

Sledovat životní příběh inženýra Roučky znamená sledovat život zcela výjimečného člověka. Nejen badatele a vynálezce, a to ve třech různých technických oborech, ale také velice úspěšného podnikatele a průmyslníka působícího v oblastech jeho vynálezeckého zájmu.

 

titulka-povesti-13507-14313_600.jpgPověsti z Blanska a Moravského krasu
Leoš Vašek, Eva Nečasová, Arnošt Bechr, Karla Bufková-Wanklová
Cena: 200 Kč
Město Blansko, 2021

Devátý svazek z blanenské edice ZDíK. Více než dvousetstránková publikace obsahuje 77 pověstí z Blanska a jeho nejbližšího okolí, např. pověst o zlé Macoše nebo o Kateřinčině zatoulané ovečce. Najdete zde pověsti rudické i olomučanské, ty z okolí Jedovnic, Vavřince a Křtin, ale také příběhy spojené s Novým hradem či Blansekem. Většina pověstí byla již v minulosti knižně vydána – publikace obsahuje například pověsti Karly Bufkové-Wanklové, které sepsala již ve 30. letech do knihy moravských pověstí a pohádek Z Ječmínkovy říše. Dalším významným autorem je Leoš Vašek, známý regionální sběratel pověstí, z jehož pera pochází více než polovina pověstí v nové publikaci. Čtyřlístek autorů doplňuje Eva Nečasová, autorka blanenské pověsti O statečném templáři a Arnošt Bechr, který je zároveň autorem půvabných kreseb, jež jednotlivé pověsti doplňují.

 

Stoletý příběh blanenského skautingu
K vydání připravil Ing. Miroslav Martinek – Sid
Cena: 350 Kč
Město Blansko, 2022

Celobarevná publikace mapující historii skautingu v Blansku.

               

                                       

Ostatní publikace:

 

přebal adamov-ze-starych-pohlednic-
Adamov ze starých pohlednic -  VYPRODÁNO!

Jaroslav Budiš
Cena: 99 Kč
Vydání druhé, město Adamov, 2010

Publikace byla vydána v roce 2004 při příležitosti oslav 40. výročí povýšení Adamova na město. V druhém vydání proběhla mírná aktualizace, aby zohlednila změny, ke kterým v průběhu pěti let došlo. Jde tedy o publikaci, která na obrázcích ukazuje vývoj obce, později města, od roku 1898 do roku 2009.

 

blansko-vcera-a-dnes-56533-85705_600.jpgBlansko včera a dnes
Martina Hejčová, Pavel Svoboda, Milan Šustr
Cena: 329 Kč
ISBN: 978-80-88041-39-9
Vydání první, nakladatelství Tváře, s. r. o., 2020 

Obrazová publikace se 116 srovnávacími historickými i současnými fotografiemi města. 

 

přebal blansko-brana-mk
Blansko ‒ Brána Moravského krasu – VYPRODÁNO!
Cena: 280 Kč
Město Blansko, 2016

Výpravná publikace představuje historii i současnost Blanska, jeho památky, osobnosti i kulturní a sportovní život. Byla vydána u příležitosti 880. výročí první zmínky o městě.

 

přebal blansko-gateway-to-the-moravian-karst-
Blansko ‒ Gateway to the Moravian Karst

Cena 280 Kč
Město Blansko, 2018

Anglická verze publikace Blansko – Brána Moravského krasu.

 

blanensko-z-nebe-54322-76762_600.jpgBlanensko z nebe
Milan Paprčka, Martina Grznárová, Tibor Skalka
Cena: 450 Kč
ISBN: 978-80-88259-72-5
První vydání, CBS Nakladatelství, s. r. o., 2020

Publikace na 165 stranách představuje letecké snímky krajiny, měst a obcí Blanenska.

 

přebal petr-zajicek-moravsky-kras

Moravský kras
Petr Zajíček
Cena: 288 Kč
ISBN: 978-80-86970-41-7
Nakladatelství KANT – Karel Kerlický, 2007

Obrazová skladba knihy je volným příběhem přibližujícím čtenáři místa, které spatřil, spatřit může, ale i ta, která pravděpodobně nikdy neuvidí. Doprovodný text přináší některé nezbytná fakta, ale i zajímavosti a poodhalí pocity průkopníků, jejich následovníků a také těch, kteří v podzemí Moravského krasu položili to nejcennější – svůj život.

 

přebal moravsky-kras-v-ponorne-rece-casu
Moravský kras v ponorné řece času

Petr Zajíček
Cena: 555 Kč
ISBN: 978-80-200-2723-8
Nakladatelství Academia, 2017

Kniha provede čtenáře Moravským krasem od počátků jeho vzniku až do současnosti. Přiblíží základní milníky postupného vývoje, historická fakta i neúnavnou práci několika generací badatelů. Publikace obdržela prestižní cenu Josefa Hlávky za vědeckou literaturu.

 

přebal moravsky-kras-jeskyne-a-clovekMoravský kras: jeskyně a člověk
Ivan Balák
Cena: 299 Kč
ISBN: 978-80-87309-45-2
Vydání první, Správa jeskyní České republiky, 2019.
VYPRODÁNO!

Publikace „Moravský kras jeskyně a člověk” je komplexní monografií o Moravském krasu, která čtenáře informuje o mnohém, co kdy lidé v této oblasti v souvislosti s jeskyněmi od nejstarších dob až do dneška dělali. Kniha vás vede krok za krokem těmi nejdůležitějšími částmi této oblasti a její méně známou i neznámou bohatou historií.

 

přebal moravske-svycarsko-na-starych-pohlednicichMoravské Švýcarsko na starých pohlednicích
Milan Sýkora, Milan Šustr
Cena: 349 Kč
ISBN: 978-80-906621-8-6
Nakladatelství TVÁŘE, s. r. o., 2018

Kniha blanenského sběratele pohlednic Milana Sýkory a fotografa Milana Šustra nazvaná „Moravské Švýcarsko na starých pohlednicích“ nenabízí pouze přírodu, ale také díla vzniklá lidskou činností. Na starých pohlednicích můžeme společně obdivovat Nový hrad či zámek v Rájci, poutní místa ve Vranově, Křtinách a Sloupu, železné hutě nebo železniční trať s původně desítkou tunelů vinoucí se údolím podél řeky Svitavy od brněnských Obřan až po Rájec nad Svitavou.

 

přebal Paměti PalavyPaměti Palavy: příběh jedné blanenské ulice
Milan Sýkora
Cena: 150 Kč
ISBN: 978-80-270-7105-0
Vydání druhé, Město Blansko, 2020.

Jako Palava se označuje část tzv. Nového Blanska rozkládající se v úzkém údolí, kterým teče potok téhož jména. Potok v délce jednoho kilometru jím protéká přibližně od východu k západu a ústí do řeky Svitavy. Obyvatelé domečků v Palavě byli vesměs dělníky v místních provozovnách chemických a cihlářských, hlavně však v blanenských železárnách. V Palavě se narodila řada významných občanů Blanska. Nejen jim je tato knížka věnována.poznavaci-omalovanka-region-blanensko-boskovicko-43885-63799_600.jpgPoznávací omalovánka: Region Blanensko, Boskovicko
Cena: 89 Kč
BONUS CARD, spol. s r.o. 2019

Poznávací omalovánka hravou formou ukazuje na krásy a rozmanitosti regionu. Putováním po Blanensku a Boskovicku vás provede pohádkový dědeček a jeho kamarádi, kteří se už těší, jak prázdná místa ožijí barvami.

 

s-pastelkami-po-zamku-a-meste-blansku-72727-73984_600.jpgS pastelkami po zámku a městě Blansku – VYPRODÁNO!
Cena 55 Kč
ISBN: 978-80-87627-64-8
Eva Chupíková, Mgr. Nakladatelství Hranostaj. 2019
VYPRODÁNO!

Ilustrovaný průvodce po zámku a městě Blansku určený pro děti, rodiny, školy i širokou veřejnost.

přebal sloup-a-pusty-zlebSloup a Pustý žleb v Moravském krasu
Ivan Balák a kolektiv
Cena: 49 Kč
Městská knihovna Blansko, 1999

Publikace vás seznámí s vývojem přírody a krajiny Pustého žlebu a jeho okolí. Zaměřuje se na poznání neživé přírody a je doplněna poznatky o živé přírodě a ochraně přírody a krajiny.

 

macocha-a-punkva-65303-29432_600.jpgMacocha a Punkva v Moravském krasu
Ivan Balák a kolektiv
Cena: 135 Kč
ISBN: 80-239-2113-4
Městská knihovna Blansko, 2003

Publikace Macocha a Punkva srozumitelnou formou seznámí s vývojem přírody a krajiny a historií okolí Macochy a Punkevních jeskyní v severní části Moravského krasu.

 

sloupska-jeskyne-18172-86647_600.jpgSloupská jeskyně a její doba pravěká -  VYPRODÁNO!
Jindřich Wankel
Cena: 70 Kč
ISBN: 80-239-1972-5
Městská knihovna Blansko, 2003

Přeloženo z německého originálu H. Wankel: Die Slouper Höhle und ihre Vorzeit. Publikace v několika postřezích přiblližuje čtenáři Wanklovu práci ve Sloupských jeskyních.

karel-absolon-48424-19998_600.jpegKarel Absolon – Objevitel, manažer, vědec – VYPRODÁNO!
Petr Zajíček, Martin Oliva, Petr Kostrhun
Cena: 595 Kč
ISBN: 978-80-200-3167-9
Vydání první, Nakladatelství Academia, 2021


Karel Absolon byl významnou a nepřehlédnutelnou osobností. Jeho jméno zůstane spjato se zpřístupněním dna propasti Macochy, s archeologickými výzkumy korunovanými nálezem Věstonické venuše či s vybudováním pavilonu Anthropos v Brně. V této nové publikaci najdete jeho kompletní biografii, život a dílo v rozsahu, v jakém doposud nebylo nikdy zpracováno. Autoři Petr Zajíček, Martin Oliva a Petr Kostrhun předkládají čtenářům množství zatím nepublikovaných informací a vzácný obrazový materiál. 

 

 

bl.tanecni-skupiny-68130-27855_600.jpgO blanenských tanečních kapelách 1945 – 1990
Jan Ševčík
Cena: 150 Kč
Jan Ševčík, 2020

Jan Ševčík sepsal historii zajímavého blanenského fenoménu tanečních kapel.
Publikace je plná fotografií a bude určitě zajímavým dárkem pro blanenské hudebníky.

přebal sochy-plastiky-a-jine-vytvarne-prvky-v-exterieru-mesta-blanska-Sochy, plastiky a jiné výtvarné prvky v exteriéru města Blanska
Pavel Svoboda
Cena: 180 Kč
Galerie a antikvariát Jonáš Blansko, 2018

Výtvarná díla byla od nepaměti běžnou součástí veřejných prostranství. I v Blansku najdeme různé sochy, plastiky, pomníky a jiné výtvarné prvky. Díky publikaci Pavla Svobody máte možnost se s nimi podrobněji seznámit.

 

vera-busova-39710-60238_600.jpgZ historie blanenské atletiky: Mistryně sportu Věra Bušová
Jan Kužel
Cena: 65 Kč
TJ ASK Blansko, 2018

Publikace věnovaná významné blanenské atletce Věře Bušové shrnuje nejen počátky a historii lehké atleky v Blansku, ale i její sportovní úspěchy.

 

90-let-tj-ask-blansko-62024-57125_600.jpg90 let TJ Asociace sportovních klubů Blansko – VYPRODÁNO!
Cena: 15 Kč
ASK Blansko, 2019

Publikace prostřednictvím fotografií stručně mapuje celé devadesátileté období činnosti jednoty a podrobněji se věnuje období posledních pěti let.

Publikace Zrcadlo paměti
Jiří Polášek
Cena: 299 Kč
Město Blansko, 2021

Desítky fotografií, přehled odehraných inscenací i herců a dalších spolupracovníků, kteří v uplynulých více než šedesáti letech prošli Blanenským divadlem, ale také osobité vzpomínky a komentáře nestora souboru Jiřího Poláška. To vše nabízí publikace Zrcadlo paměti z pera dlouholetého režiséra, dramaturga a scénografa blanenského amatérského souboru.

Výtvarní umělci města Blanska
Pavel Svoboda
Cena: 180 Kč
Reprocentrum a. s., 2022

Město Blansko se může pochlubit nejen celou řadou významných rodáků, ale i lidí kteří přišli do regionu za prací nebo novým domovem. Mezi nimi je i mnoho výtvarných umělců, kteří v městě Blansku i jeho krásném okolí našli a stále nacházejí cenný zdroj inspirace a námětů pro svá díla. Tato publikace si neklade za cíl – a vzhledem k jejímu rozsahu to ani není možné – být kompletním přehledem a obsahově vyčerpávajícím zdrojem informací o jednotlivých výtvarných umělcích a jejich tvorbě. Předkládáme jen základní platformu, která může pomoci zájemcům orientovat se lépe v historii i současnosti výtvarného života v Blansku.

Za nosem nejen Moravským krasem
Jana Nováčková, Zuzana Nováčková
Cena: 460 Kč
Novatisk a. s. Blansko, 2022

Fotografická publikace z Moravského krasu.  Fotografie jsou obohaceny verši.

Adamov – krajem lesů a studánek
Jana Nováčková, Zuzana Nováčková
Cena 460 Kč
Grafex Adamov, 2020

Fotografická publikace Adamova, nejen přírody. Fotografie jsou obohacené o verše.

Přírodním rájem, Adamovským krajem
Jana Nováčková, Zuzana Nováčková
Cena 460 Kč
NOVATISK a. s. Blansko, 2021

Fotografická publikace zaměřená hlavně na krásy přírody v Adamově. Fotografie jsou obohaceny verši.

Železný klíč
Marie Janíčková
Cena: 200 Kč
Alpress, s. r. o. , 2021           

Příběh z Moravského krasu. Kateřina žije u svého otce, Voka z Holštejna a mstivé macechy.                          

Pohádkové knížky z Moravského krasu:

 

přebal dobrodruzstvi-sneka-krasikaDobrodružství šneka Krasíka
Slavomír Szabó
Cena: 180 Kč
MAS Moravský kras, o. s., 2014

Kniha nám představí deset pohádek o šnečkovi Krasíkovi, ve kterých se vydává za dobrodružstvím na různá místa Moravského krasu a seznamuje se s pohádkovými bytostmi obývajícími tento kraj.

přebal neuveritelne-prihody-sneka-krasikaNeuvěřitelné příhody šneka Krasíka
Slavomír Szabó
Cena: 160 Kč
ISBN: 978-80-906273-0-7
MAS Moravský kras, z. s., 2015

I v druhém díle se šnek Krasík vydává na cesty za dobrodružstvím. O své příhody ze setkání s templářským rytířem, urozenými hradními pány, ale i s chudobnými uhlíři, dřevorubci, muzikanty nebo např. strašlivými loupežníky se s čtenáři podělí ve dvanácti pohádkách.

                                                      

Ostatní:

historicky-hrnek-blansko-85760-92332_600.jpgHistorický hrnek Blansko
Limitovaná edice hrnků s historickými pohlednicemi města
Město Blansko a Pavel Svoboda
Cena: 145 Kč / ks

Série 12 hrnků s motivy z historie města – na historických pohlednicích jsou zobrazeny hlavní pamětihodnosti.

 

moravsky-kras-1-25-50375-32531_600.jpgMoravský kras
Turistická, cykloturistická a lyžařská mapa 1 : 25 000
Geodézie On Line, spol. s r.o.
ISBN: 978-80-7506-069-3
Cena 109 Kč

 

 

okoli-brna-mk-1-60-98939-96689_600.jpgOkolí Brna Moravský kras
Cykloturistická mapa 1 : 60 000
SHOCart spol. s r. o.
ISBN: 978-80-7224-548-2
Cena 129 Kč

okoli-brna-vychod-1-40-68492-84335_600.jpgOkolí Brna východ Moravský kras
Turistická mapa 1 : 40 000
SHOCart spol. s r. o.
ISBN: 978-80-7224-730-1
Cena 99 Kč

 

 

            aktualizováno: 24. 5. 2024, 09:37 h