Nabídka průvodcovských služeb

Blanenská informační kancelář Blanka ve spolupráci s Galerií Ve Věži nabízí od roku 2012 komentované prohlídky města Blanska s průvodcem. Průvodcovská služba v Blansku prozatím chyběla a věříme, že bude zajímavým doplněním turistické nabídky města. Průvodcem vám bude pan Pavel Svoboda, galerista a skutečný znalec historie města a regionu. Podmínkou je min. 6 osob na prohlídku.

Procházky Blanskem

Zájemci si mohou vybrat ze tří stanovených procházek městem. Pro školní výlety jsou koncipovány tak, aby splňovaly potřeby školních osnov (prvouka, občanská výchova, dějepis), ale především žákům zajímavě přibližují historii města a jeho památek. Pro dospělé návštěvníky města prohlídky upravujeme a přizpůsobujeme individuálním požadavkům zájemců. Okruh městem trvá 90 nebo 150 minut.

A. Trasa prohlídky města Blanska (centrum města)

Tato trasa trvá 90 minut:

 1. Kostel sv. Martina (vznik a založení Blanska, památník Karoliny Meineke, první škola v Blansku, stará kašna, rodný dům doktora Jaroslava Bakeše – zakladatele prvního onkologického ústavu v naší republice)

 2. Staré budovy na dnešní Rožmitálově ulici (Karel Jaromír Maška – pamětní deska na obchodním domě Centrum)

 3. Městská radnice a přilehlý park na nám. Svobody (historie radniční budovy, pamětní deska k povýšení Blanska na město, selská stavení, Památník selství, staré blanenské kašny, pomník obětem první světové války)

 4. Blanenský zámek a přilehlý park (historie zámku, blanenské šlechtické rody, blanenská umělecká litina)

 5. Podzámčí (Jindřich Wankel, Josef Mánes, Rastislav – blanenský čtenářský a pěvecký spolek, busta zasloužilého umělce Jana Kunce)

B. Trasa prohlídky města Blanska (jižní část Blanska)

Tato trasa trvá 90 minut:

 1. Dřevěný kostelík (pamětní deska Karla Přášila)

 2. Stará fabrika, památník obětem II. světové války, socha Rudoarmějce

 3. Dělnický dům, strom tisíciletí, pamětní deska – Klíma, Kino Blansko, Ježkův vodojem

 4. Klepáčovská ulice a nejstarší domy v Blansku, Toufarova pamětní deska, pamětní kámen setkání osvoboditelů Blanska

 5. Salmovské železárny (Klamova huť)

 6. Edvard Beneš v Blansku (pamětní deska)

 7. Ježkova továrna a zámek Miramare (Ježkův most)

 8. Pomník Hrdinům od Zborova

C. Trasa prohlídky města Blanska

Tato trasa trvá 150 minut:

 1. Kostel sv. Martina (vznik a založení Blanska, památník Karoliny Meineke, první škola v Blansku, stará kašna, rodný dům doktora Jaroslava Bakeše – zakladatele prvního onkologického ústavu v naší republice)

 2. Staré budovy na dnešní Rožmitálově ulici (Karel Jaromír Maška – pamětní deska na obchodním domě Centrum)

 3. Městská radnice a přilehlý park na nám. Svobody (historie radniční budovy, pamětní deska k povýšení Blanska na město, selská stavení, Památník selství, staré blanenské kašny, pomník obětem první světové války)

 4. Blanenský zámek a přilehlý park (historie zámku, blanenské šlechtické rody, blanenská umělecká litina)

 5. Podzámčí (Jindřich Wankel, Josef Mánes, Rastislav – blanenský čtenářský a pěvecký spolek, busta zasloužilého umělce Jana Kunce)

 6. Dřevěný kostelík (pamětní deska Karla Přášila)

 7. Stará fabrika, památník obětem II. světové války, socha Rudoarmějce

 8. Dělnický dům, strom tisíciletí, pamětní deska – Klíma, Kino Blansko, Ježkův vodojem, prohlídka Galerie ve Věži

 9. nám. Republiky (fontány), Wanklovo nám. (litinové sochy)

 10. Ježkova továrna a zámek Miramare (Ježkův most), pomník Hrdinům od Zborova

CENA PROHLÍDEK

50 Kč / osobu pro trasy A, B
80 Kč / osobu pro trasu C

MINIMÁLNÍ POČET OSOB NA PROHLÍKDU: 6 lidí

            aktualizováno: 20. 5. 2020, 12:55 h