Fotografie


 

Křižovatka ulic Hybešovy a Bartošovy (cca 1930)

Takhle se ve 30. letech 20. století rozváželo mléko. Na snímku obyvatelé Bartošovy, Hybešovy a přilehlých ulic čekající na mléko. Mléko se rozváželo koňským povozem ve velkých konvích a obyvatelům města se rozlévalo do jejich vlastních konviček a nádob.

Dnešní podoba Hybešovy ulice prodělala celou řadu změn – dnes tvoří jednu z hlavních příjezdových cest do středu města. Najdete na ní např. kino, Dělnický dům nebo historickou budovu bývalého vodojemu firmy K. & R. Ježek.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 5. 2. 2021, 09:42 h