Fotografie


 

náměstí Republiky (1961)

Nevídaná přestavba středu města začala v roce 1961 zaklenutím potoka Palava, zbouráním staré zástavby a výstavbou schodiště. V této době již existovala budova Státní banky Československé (dnešní Komerční banka), vybudovaná v roce 1958, a budova okresního národního výboru (dnes MěÚ Blansko).

V roce 1962–1963 byla hlavní pozornost věnována výstavbě sídliště Blansko-střed. Na jaře 1963 bylo vybudováno 56 bytů na třídě Budovatelů a na podzim byly předány další družstevní byty v této lokalitě. Budovy na dnešním náměstí Republiky prošly celkovou revitalizací v roce 1998, a to včetně vybudování nové střešní nástavby.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 12. 2. 2021, 09:01 h