Fotografie


 

ulice Mlýnská (cca 1930)

Mlýnská ulice ve čtyřicátých letech 20. století. Vpravo dům stavitele Mikuláše Matuly, budova Okresní sociální péče o mládež a dům Arnošta Macka – závod na vodovody a ústřední topení.

Dnes tuto křižovatku tvoří kruhový objezd spojující ulice Bezručova, Dvorská a Mlýnská. Vpravo bytový dům, postavený v 70. letech 20. století, budova Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje – územní pracoviště Blansko a soukromý dům rodiny Macků.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 26. 2. 2021, 08:09 h