Fotografie


 

Základní škola T. G. Masaryka (1928)

Velkým kulturním počinem bylo postavení rozsáhlé a impozantní budovy Masarykovy měšťanské školy, s jejíž stavbou bylo započato roku 1927. Ke svému účelu byla otevřena v roce 1928. Stavba byla provedena dle návrhu architekta Eduarda Göttlichera z Brna a zadána byla stavitelům Jaromíru Roučkovi z Blanska a Václavkovi z Brna.

V roce 1977 škola ztratila původní vzezření kvůli přístavbě nové školní jídelny a kuchyně, čímž ztratila na svém kouzlu a historickém vzhledu. V roce 2020 započala rekonstrukce školní budovy s cílem přiblížit ji původní podobě z roku 1928. Přístavba ze 70. let bude zbourána a postavena v zadní části školy.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 5. 3. 2021, 08:02 h