Fotografie


 

město Blansko (cca 1930)

Blansko včera a dnes. Ve 30. letech 20. století mělo Blansko 5 023 obyvatel a přes tisíc domů. S rychlým vzrůstem průmyslu se zásadně měnil jeho vzhled.

V současné době má město rozvinutý průmysl, dobré sportovní a kulturní zázemí a stále se rozvíjející bytovou zástavbu. Město má 20 852 obyvatel. Jde o 60. největší obec České republiky podle počtu obyvatel dle sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 26. 3. 2021, 07:04 h