Fotografie


 

Dělnický dům (cca 1960)

Budova Dělnického domu, který byl otevřen již v roce 1908, připomíná politický, společenský i kulturní život obyvatel města. Dlouholetým vlastníkem budovy byl podnik ČKD Blansko. Po zbourání blanenské Sokolovny zůstal Dělnický dům jedinou budovou v Blansku s velkým sálem a pódiem s divadelním vybavením.

Moderní vzhled interiéru i exteriéru získala budova, která dnes slouží ke kulturním účelům, v letech 2006 a 2008. V roce 2008, v roce 100. výročí Dělnického domu, rekonstrukce proměnila a sjednotila interiér všech hal i vstupního prostoru s šatnou. Přibyl rovněž výtah pro hendikepované. Dokončena byla výměna oken a zateplení celé budovy.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 23. 4. 2021, 06:51 h