Fotografie


 

náměstí Svobody (1929)

Pohled na východní část dnešního náměstí Svobody je z roku 1929. Po levé straně se nachází domy Jalových, Gümplů, dvou domů Ježkových a domu Nečasových. Z dnešního pohledu je zajímavostí i malebně upravený park na náměstí.

Dnešní pohled na tyto domy a nově upravený park na náměstí Svobody. V roce 2018 byly kompletně revitalizované trávníky a bylo zde vysazeno na třicet tisíc sazenic trvalek a cibulovin. Pod jehličnany lemujícími západní stranu jsou schovány časové kapsle dětí z blanenských škol.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 30. 4. 2021, 09:25 h