Fotografie


 

Zámek Blansko (cca 1948)

Opravy zámku, který byl poválečným konfiskátem a byl v té době využíván převážně k bytovým účelům, probíhaly pomalu. Část budovy využívala od roku 1950 okresní lidová knihovna. V červnu 1969 bylo v rekonstruovaných prostorách otevřeno muzeum.

Dnes zrekonstruovaný zámek a jeho nádvoří přímo láká k prohlídce. V roce 2012 byly obnoveny omítky a sgrafita, došlo k odhalení renesanční kartuše nad branou a výměně dlažby i osvětlení, zrestaurována byla kašna se sochou z blanenské litiny.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 25. 6. 2021, 07:55 h