Fotografie


 

ulice Žalkovského (1967)

V roce 1967 nenávratně zmizelo na základě demoličních příkazů z blanenských ulic osm domů. Mezi nimi dům rodiny Ševčíkovy (na snímku) na ulici Žalkovského 10. Ten musel ustoupit nově budované bytové jednotce v části, které se lidově říkalo Trávníky, dnes Vodní 12.

Žalkovského ulice, pojmenovaná po vlastnících blanenského panství v letech 1568–1615 (rytíři Žalkovští ze Žalkovic), je dnes k nepoznání. Nová zeleň, chodníky, opravená silnice a zrekonstruované domy nahradily šedost domů předešlých.

Celkem 116 srovnávacích historických a současných fotografií města Blanska nabízí obrazová publikace Blansko včera a dnes, kterou si můžete objednat v Blanenské informační kanceláři Blanka

snímek před snímek po

            aktualizováno: 2. 7. 2021, 06:49 h