Planetka Macocha dostala jméno po propasti

9. června 2005, ostatní, přečteno: 5008×

U propasti Macocha v sobotu 21. května převzali pozvaní hosté z rukou RNDr. Jiřího Grygara, CSc. osvědčení České astronomické společnosti o pojmenování planetky číslo 49448 jménem MACOCHA.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Jiří Grygar předává osvědčení Jiřímu Hebelkovi
Vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu
Jiří Hebelka přebírá z rukou RNDr. Jiřího
Grygara Osvědčení České astronomické společnosti
o pojmenování planetky č. 49448 jménem Macocha.
Foto: S. Mrázek

Macocha tedy už není jen 138 m hluboká propast v Moravském krasu, ale také planetka obíhající kdesi ve vzdáleném vesmíru. Jiří Grygar zasvěceně a podrobně pohovořil o historii objevování planetek a způsobu jejich pojmenování. Planetky či asteroidy byly poprvé objeveny na počátku 19. století. Od té doby byla objevena celá řada menších planetek a astronomové je museli nějak pojmenovat. Začalo se se jmény bohů, ale ta brzy došla a obyčejné pořadové číslo, jak řekl, není nic moc. Objevitel planetky má po dobu deseti let přednostní právo planetku pojmenovat, a pokud název splňuje určité parametry, je většinou přijat.

Jiří Grygar

„V roce 1998, bylo to těsně před Vánoci 21. prosince na observatoři v Ondřejově, objevil doktor Petr Pravec, to je náš mladý velice nadějný astronom, planetku. Ta nemohla být ihned pojmenována, ale musí být zařazena do katalogu, což trvá nějakou dobu. Musí se spočítat dráha, doba oběhu, musí být pozorování z delšího období. Bylo zjištěno, že oběžná doba planetky je zhruba 4 roky a vidět je jen velkými dalekohledy, protože její průměr je cca 4 km. Potom dostala planetka pořadové číslo 49448, což je v cca polovině celkového počtu objevených planetek, kterých je nyní na sto tisíc. 18. března 2003 byl přijat návrh doktora Pravce na pojmenování této planetky, a to právě jménem Macocha,“ seznámil všechny přítomné dr. Grygar podrobně s historií objevení planetky Macochy.

Osvědčení, které Česká astronomická společnost vydává jen ve třech provedeních v angličtině a češtině, předal dr. Grygar Jiřímu Hebelkovi, vedoucímu Správy jeskyní Moravského krasu, starostovi obci Vilémovice Františkovi Kalovi, na jejímž katastru Macocha leží, a dr. Leoši Štefkovi, vedoucímu CHKO Moravský kras.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter