Blansko má drahou vodu a levnější už nebude

22. března 2007, ostatní, přečteno: 6148×

V poslední době byla hodně diskutována cena vody, infrastruktura k její distribuci i stav a opravy kanalizací. Proto byla poslední tisková konference celá věnována jen jednomu tématu, a to právě pitné vodě. Na otázky novinářů odpovídala RNDr. Miloslava Soldánová, ředitelka Vodárenské akciové společnosti, a. s., divize Boskovice. Podrobně se hovořilo o tom, z čeho se skládá konečná cena vody, co na ni má největší vliv a kde lze hledat úspory.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

VAS, divize Boskovice provozuje jednu svazkovou smlouvu, která zahrnuje přes 80 měst a obcí, dalších 15 obcí na samostatné smlouvy. Provozuje 20 čistíren odpadních vod. Má dva provozy vodovodů – v Boskovicích a v Blansku na ulici Poříčí. Třetí provoz kanalizací je pro celý okres. Provozuje 800 km vodovodní sítě a má 22 000 smluv na odběr pitné vody. U kanalizací je to zhruba polovička. Kvalitní pitnou vodou, která je čerpána jen z podzemních zdrojů, zásobuje 85 000 obyvatel.

V letech 1993–1994 skončily dotace od státu a od té doby je nákladová cena vždy nad průměrem ČR. V tom se odráží náročnost provozování. V rámci ČR má VAS, divize Boskovice výjimečné postavení, a to v počtu zdrojů, kterých je 150. Na nich se provádí povinné rozbory vody (jeden za cca 20 000 Kč). Výtěžnost na kilometr sítě je oproti jiným vodárnám poloviční. To znamená, že voda se dostane i do nejmenších obcí, ale stojí to zase větší peníze. Svazková cena je solidární. Uvedené obce by si jinak nemohly dovolit samy zaplatit dodávku vody. Kubík by je přišel příliš draho.

Součástí ceny vody jsou opravy a údržba, čištění vody, nájemné, likvidace kalů (už se nemohou vyvážet na pole). Dříve byla zpoplatněna jen povrchová voda, ale dnes se platí i za podzemní vody. „Nám to dělá přes 10 mil. Kč ročně. Je také nutné provádět intenzifikace čistíren odpadních vod, protože je zpoplatněno množství vypouštěného dusíku a fosforu. Za loňský rok nás to stálo přes milion korun,“ vypočítává RNDr. Soldánová nové poplatky, o kterých je přesvědčena, že v budoucnu budou ještě represivnější.

Hlavním zdrojem příjmů je vodné a stočné. Menší částku vydělá svazek ještě na dodávce služeb. V organizaci se snaží o úspory, což je zřejmé z růstu provozních nákladů, které se z roku 2006 na 2007 zvedly jen o 0,3 %. Největší nárůst ceny je potřeba hledat jinde. Fixní náklady tvoří 70 %, z nich významnou část tvoří platby za elektrickou energii, které za jediný rok vzrostly ze 17 mil. na 24 mil. Kč. Zde se projevuje vliv výše zmíněného získávání vody z vrtů. Elektřina pohání 156 čerpacích stanic. Nezanedbatelný odběr elektrické energie má i dvacet čističek odpadních vod.

Cena vody pro Blansko je často srovnávána s jinými městy, např. s Jihlavou. RNDr. Soldánová ale tvrdí, že je potřeba srovnávat srovnatelné. Za minulý rok měly Boskovice na rozvodné síti 599 poruch, Jihlava 158. Na přivaděčích bylo 85 poruch, v Jihlavě 8. Celkový počet poruch zde 855, v Jihlavě 232. Boskovice mají 580 km skupinových vodovodů a 220 km místních vodovodů. Jihlava má jen 25 km místních vodovodů, jinak je to skupinový vodovod. Je jasné, že náklady jsou pak vyšší. Pokud menší obec odebere např. 4 000 kubíků za rok a objeví se tam dvě poruchy, tak to vyčerpá z nákladů víc, než se vydělá.

vodárna
Takhle to vypadá u vodárny. Autobus se musí vyhýbat hned dvěma vozům lidí, kteří si přišli natočit pitnou vodu do přinesených plastových kanystrů. Kdysi zde tekla pravidelně kontrolovaná kojenecká voda, dnes zde však natočíte stejnou pitnou vodu jako doma z kohoutku. A když pro ni přijedete autem, tak ani neušetříte. Foto: S. Mrázek

Průměrný odběr v rámci okresu Blansko je 82 l na osobu a den u obyvatel, 120 l včetně průmyslu. V roce 1989 byla nejvyšší spotřeba na osobu v Adamově – 435 l, průměr na okrese byl 250 l. Z toho je patrné, že lidé šetří. A čím méně se spotřebuje, tím vyšší je cena, protože náklady na distribuci jsou stejné nebo rostou. Mnohdy ale lidé šetří na nepravém místě. „Nechápu, proč lidé zpochybňují cenu vody a přitom si nosí z obchodu vodu v plastových lahvích, která je v přepočtu přijde na 7 000–11 000 Kč za kubík. Stejná a mnohem levnější voda totiž teče z vodovodního kohoutku. Pijte naši vodu,“ vyzývá ředitelka boskovické divize RNDr. Soldánová. A dodává, že kvalita vody z vodovodu je lepší a hygienicky zabezpečenější než balená. Pitná voda z vodovodu je dle jejích slov nejkontrolovanější potravinářský výrobek.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter