Jeden školní den v přírodě

23. června 2007, ostatní, přečteno: 3453×

Bývá poněkud neobvyklé, aby školní výuka žáků probíhala místo ve školních lavicích přímo v přírodě. Ale možností se naskýtá mnoho. V rámci ekologické výchovy jich dovedou využít učitelé na ZŠ Erbenově v Blansku.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Paní učitelka Fr. Kroupová má v tomto směru letité zkušenosti, a tak se jí podařilo za pomoci učitelek Petry Lakotové a Marcely Novákové připravit pro žáky šestých tříd exkurzi do nejbližšího okolí Blanska plnou nejen poučení, ale také překvapení a zábavy.

Průvodkyně celé exkurze, pracovnice Správy CHKO Mor. kras Helena Matyšková, volila trasu tak, aby poskytla základní poznatky o této chráněné oblasti. Jednotlivá zastavení cestou z Šošůvky na Holštejn dala žákům řadu přírodovědných, historických a geografických informací. Při prohlídce Holštejnské jeskyně a jeskyně Nezaměstnaných se žáci na vlastní kůži přesvědčili, co obnáší práce jeskyňáře. Na nedaleké louce se po příchodu z jeskyní ozývalo ze všech stran: „To jsme zablácení a mokří! A ta tma všude!“ Zkrátka, prolézat nepřístupné jeskyně s baterkou v ruce je vskutku jedinečný zážitek na celý život.

vycházka do CHKO

Krajina kolem Šošůvky je krasovými plošinami sama předurčena k ekologickému zemědělství, hlavně pastevectví. Vždyť i početnému stádu koz na Sedlákově rodinné farmě se daří velmi dobře, o čemž se přesvědčili všichni účastníci exkurze. Velmi zajímavý byl i odborný výklad MVDr. Sedláka o chovu koz a o ruční výrobě kozího sýru včetně jeho ochutnávky. Přejme si, aby takovýchto praktických setkávání v naší krasové krajině bylo co nejvíce!

V uplynulých letech jsem potkávala žáky a některé učitele ZŠ Erbenovy všude tam, kde se něco dělo v okruhu péče ochrany přírody, města a jeho nejbližšího okolí. Každé jaro je vídávám při úklidu Moravského krasu, zapojují se do aktivit na důkladnější poznávání regionu ve spolupráci s CHKO Moravský kras, ŠLP Křtiny, městskou knihovnou. Jejich činnost je obohacena účastí na výukových programech Lesní školy Jezírko.

Vztah k přírodě je na této škole podáván zajímavou formou, často se do této činnosti zapojují i bývalí žáci školy. Přeji žákům i učitelům, aby se jim i nadále dařilo pěstovat tyto společné zájmy.

L. Magniová

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter