Třicet dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod

1. června 2007, ostatní, přečteno: 5034×

Nemocnice Blansko se v rámci svého cerebrovaskulárního programu připojuje k mediální kampani v České republice „30 dnů pro prevenci a léčbu cévních mozkových příhod“ vyhlášenou cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti J. E. Purkyně. V rámci této kampaně, která probíhá od 14. 5. do 13. 6., byly připraveny v Nemocnici Blansko dva dny otevřených dveří.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Zájemci si tak budou moci ve středu 6. června a o týden později ve středu 13. června vždy od 14 do 17 hodin prohlédnout prostory a vybavení iktové jednotky JIP neurologického oddělení a spolupracující provozy. V tuto dobu bude všem návštěvníkům k dispozici zdravotnický personál oddělení, odborná poradna, vybrané diagnostické metody a naučné materiály, s cílem maximální informovanosti nejširší veřejnosti okresu Blansko o tomto závažném onemocnění.

Mozková příhoda je ve světě i v ČR druhou nejčastější příčinou úmrtí a ve více než 60% příčinou invalidizace postižených pacientů. Cerebrovaskulární program je proto jedním ze stěžejních zdravotních programů všech civilizovaných zemí.

Iktová jednotka neurologického oddělení Nemocnice Blansko byla otevřena v roce 2000. Disponuje pěti plně monitorovanými lůžky, na která jsou přijímáni převážně pacienti s akutními mozkovými příhodami, pacienti s ohrožením nebo selháváním životních funkcí k celodennímu monitorování a specializované intenzivní léčbě. Lékaři neurologického oddělení úzce spolupracují se zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje a v ambulanci urgentního příjmu Nemocnice Blansko s dalšími lékaři a ostatními zdravotníky erudovanými v problematice akutní diagnostiky a léčby cévních mozkových příhod. Iktová jednotka je zařazena do národního a mezinárodního programu léčby pacientů s mozkovou příhodou.

Pokud od prvních příznaků mozkové příhody neuplynulo více než 180 minut a splní-li pacient další indikační kritéria, provádíme na iktové jednotce neurologického oddělení v Blansku systémovou trombolýzu (nitrožilní podání léku, který rozpustí vmetek ucpávající mozkovou cévu). Tato rychlá léčba výrazně snižuje riziko nevratného postižení mozku a může odvrátit i smrt pacienta. Velmi úzce spolupracujeme s iktovým centrem neurologické kliniky fakultní nemocnice v Brně, která je v případě nutnosti schopna poskytnout i další vysoce specializované metody léčby (aplikace trombolyzujícího léku přímo do místa uzávěru cévy atd.).

Nejčastější příznaky mozkové příhody (iktu) vznikají náhle:

  • ochablost nebo znecitlivění tváře, ruky nebo nohy, zpravidla jednostranné
  • potíže s řečí nebo porozuměním řeči
  • porucha zraku, jedno nebo oboustranná
  • závrať, ztráta rovnováhy nebo koordinace
  • silné bolesti hlavy bez zjevné příčiny

Iktus je akutní stav, který vyžaduje neodkladnou lékařskou péči! Pokud si myslíte, že se u vás nebo u někoho z vašich blízkých projevily příznaky iktu, musíte jednat rychle. Co nejrychleji volat rychlou záchrannou pomoc na linku 155 (v našem regionu se vám ohlásí záchranná služba Jihomoravského kraje Brno). Čím dříve se podaří zahájit léčbu, tím větší je naděje, že mozková příhoda (iktus) nevyústí v dlouhodobé postižení nebo smrt pacienta.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter