Projekt revitalizace dětských hřišť podpoří výtvarná soutěž

16. dubna 2008, ostatní, přečteno: 4477×

Projektu, který si klade za cíl zvelebit stávající a vystavět nová dětská hřiště v Blansku a městských částech, se věnují především maminky z Klubu Ratolest. Spolupracují při tom s dalšími organizacemi. Nyní se zapojuje i Galerie města Blanska.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

V projektu jsou již zapojeny, kromě Klubu Ratolest – Oblastní charita Blansko, MěÚ Blansko a  ZO ČSOP Ponikva. Město Blansko se prostřednictvím Galerie města Blanska stává garantem výtvarné soutěže na téma „HŘIŠTĚ SNŮ“.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií – pro první stupeň ZŠ a pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ a prim a sekund Gymnázia Blansko. Co bude jejich úkolem napovídá již samotný název soutěže. Ztvárnit vlastní představy toho, jak by mělo vypadat dětské hřiště, co by na něm nemělo chybět, kde by mělo být umístěné, jak by mělo být tématicky zaměřené. Práce žáků budou vystaveny a vyhodnoceny na oslavách Dne dětí v zámeckém parku. Podrobnější zadání pro jednotlivé kategorie najdete na konci článku.

dětské hřiště Klepačov
Dětské hřiště na Klepačově.

Maminky nezahálí

Maminky z Klubu Ratolest si vytvořily nezbytné dotazníky a vyrazily do terénu. První obhlídka byla přímo demotivující. Například hřiště, na němž si hrají děti ze sídliště Zborovce. Během měsíce března obešla pracovní skupina všechna hřiště v Blansku, Dolní Lhotě, na Klepačově a Olešné. Zhodnotila stávající vybavení hřišť a byly vyhodnoceny dotazníky ze všech lokalit. Pracovní skupina navrhla z podnětů občanů plán na revitalizaci hřišť. Předala návrhy starostce města Blanska PhDr. Jaroslavě Králové, která uvítala a podpořila angažovanost maminek.

V průběhu celého projektu si samy maminky řeknou, jaké další informace potřebují a jaké aktivity k této problematice by od Ponikvy a Města chtěly zajistit a zorganizovat. Samy si rozhodnou, jestli se nechají inspirovat malým zájezdem po povedených dětských hřištích v jiných městech nebo jestli potřebují vidět prezentaci výrobců certifikovaných dětských hřišť.

Veškeré písemnosti spojené s akcí Komunitní plánování hřišť v Blansku se archivují v Klubu Ratolest, kde jsou kdykoli k nahlédnutí. Jedná se zejména dotazníky, zpracované výsledky dotazníků, zápisy ze schůzek apod.

V úterý 22. dubna v 9 hodin se v prostorách Oblastní charity Blansko, Centrum „PRO“ Blansko – Klub Ratolest uskuteční setkání radní Jihomoravského kraje Marie Cackové, radní Města Blansko Mgr. Věry Veselé, pracovní skupiny revitalizace dětských hřišť a veřejnosti nad problematikou rodinné politiky a pomoci mladým rodinám. Setkání nese název „Co děti, mají si kde hrát?“.

 


„Hřiště snů“ – pro žáky 1. stupně ZŠ

V práci dětí bychom chtěli najít odpovědi na tyto otázky:

 1. jak by si představovaly hřiště pro své mladší sourozence
 2. jak by mělo vypadat hřiště pro děti jejich věku
 3. kde jim v Blansku hřiště chybí
 4. jak by se dala tematicky propojit hřiště v Blansku

Předpokládáme zapojení dětí v rámci výtvarné výchovy a vlastivědy. Jako výstup je očekávána výtvarná práce (kresba, koláž, fotografie, prostorový model atd.).

Práce zasílejte nebo přineste nejpozději do 20. 5. 2008 do Galerie města Blanska.
Hotové práce je nutné označit popiskou podle přiloženého vzoru.

Práce budou vystaveny a vyhodnoceny na oslavě Dne Dětí v zámeckém parku. Tři nejlepší výtvarné práce budou odměněny.

 

„Hřiště snů“ – pro žáky 6. a 7. tříd ZŠ a prim a sekund Gymnázia Blansko

V práci dětí bychom chtěli najít odpovědi na tyto otázky:

 1. jak by si představovaly hřiště pro své mladší sourozence
 2. jak by mělo vypadat hřiště pro děti jejich věku
 3. kde jim v Blansku hřiště chybí
 4. jaká zajímavá hřiště se nalézají v jiných městech
 5. jak by se dala tematicky propojit hřiště v Blansku

Předpokládáme zapojení dvojic žáků v rámci výtvarné a občanské výchovy, ale
i informatiky, enviromentální výchovy atd. Jako výstup je očekávána výtvarná práce (kresba, koláž, fotografie, prostorový model atd.), která může být doplněna o psaný komentář.

Kritéria hodnocení:

 • nejlepší výtvarná práce
 • nejlépe zpracovaný projekt
 • nejoriginálnější průlezka
 • nejekologičtější projekt

Práce zasílejte nebo přineste nejpozději do 20. 5. 2008 do Galerie města Blanska.
Hotové práce je nutné označit popiskou podle přiloženého vzoru.

Práce budou vystaveny a vyhodnoceny na oslavě Dne Dětí v zámeckém parku.

 

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter