Nové odborné učebny pomohou zkvalitnit výuku

11. září 2009, ostatní, přečteno: 3359×

Rekonstrukce se dočkaly učebny na všech základních školách a v jedné mateřské škole, jejichž zřizovatelem je Město Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Na přípravě celého projektu, který byl ze 70 % financován z ROP Jihovýchod, se podíleli ředitelé příslušných základních škol a zaměření nových odborných učeben respektovalo jejich přání.

ucebny3

„Akce probíhala v průběhu letních prázdnin a měla dvě etapy. V první bylo nutné provést stavební úpravy. Ve druhé pak byly místnosti vybaveny speciálním nábytkem, ale také potřebným materiálem, nářadím nebo stavebnicemi. Ve třech učebnách jsou interaktivní tabule, které podstatně přispějí ke zkvalitnění podmínek pro výchovně vzdělávací práci,“ uvedl vedoucí odboru školství kultury, mládeže a tělovýchovy František Alexa.

ucebny4

Školy sice mají své odborné učebny, ale jejich modernizaci uvítaly. Bez zmíněné dotace by si přestavbu a nové vybavení nemohly v takovém rozsahu dovolit.

Zrekonstruovány byly:

  • učebna pracovní výchovy v budovách ZŠ T. G. M. Rodkovského 2 a ZŠ Erbenova 13
  • fyzikálně-chemická učebna v ZŠ Dvorská 26
  • cvičná kuchyň v budově ZŠ Salmova 17
  • sklad s keramickou pecí v MŠ Rodkovského 2a

Z celkové částky 6,5 mil. Kč bude z prostředků EU uhrazeno cca 4,55 mil. Kč.

ucebny6

Už dnes jsou v plánu další investice. Na řadě jsou úspory energií, a to především zateplením budov. V srpnu byla Státnímu fondu životního prostředí ČR podána žádost o dotaci na projekt Úsporná opatření v energetické náročnosti blanenských základních škol. Celkové náklady jsou kolem 70 mil. Kč.

europ