Seminář na téma Datové schránky

12. listopadu 2009, ostatní, přečteno: 3998×

Oblastní hospodářská komora Blansko si Vás dovoluje pozvat na mimořádně aktuální seminář: Datové schránky.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Cílem je získání komplexních informací potřebných pro zřízení a bezpečný provoz vlastní datové schránky v souladu s platnými zákony. Představit nový způsob komunikace s úřady a následně i firmami podle zákona č. 300/2008 Sb. Problematika datových schránek je poměrně složitá a ukrývá pro uživatele, kteří nejsou zdatnými informatiky, řadu nástrah se kterými je dobré se seznámit. Seminář je určen pro jednatele, manažery i pracovníky podnikatelských subjektů, kteří budou odpovídat za užívání a obsluhu datových schránek.

Program:

08.30 Prezence účastníků

09:00 Zahájení předsedou Oblastní hospodářské komory Blansko s následujícím programem:

  • - Všeobecné informace k datovým schránkám, uvedení legislativního rámce podle zákona 300/2008 Sb.
  • - Praktické ukázky aktivace datové schránky a vytvoření datové zprávy
  • - Přestávka
  • - Aditivní služby ČP
  • - Často kladené otázky, diskuse

Termín: 26. listopadu 2009 od 9.00 do 13.00 h

Lektor: Martin Kratochvíl, obchodní manager, Česká pošta, s.p.

Místo: Městský úřad Blansko, nám. Republiky 1, 678 01 Blansko, velká zasedací místnost v 1. p.

Cena: 100 Kč (včetně DPH) pro členy OHK, 300 Kč (včetně DPH) pro nečleny OHK, občerstvení v ceně.

Bank. spojení: ČSOB, a.s., účet č.213351680/0300, variab. symbol: 290231126

Kontakt: Šárka Odehnalová, tel: 516 775 707, mob: 739 618 378, e-mail: odehnalovas@inmp.cz, www.rhkbrno.cz

Tato akce je realizována za podpory Jihomoravského kraje.