Sčítání lidu, domů a bytů 2011 – informace

23. února 2011, ostatní, přečteno: 4391×

Již brzy, od 7. března, navštíví sčítací komisaři vaši domácnost a přinesou formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů končí 25. března 2011.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu.

Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde.

Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.

Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.

Podrobné informace
ke Sčítání lidu, domů a bytů 2011 najdete na stránkách
www.scitani.cz

Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Příklad: Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, tak ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí, tak bylo v rozhodný okamžik mezi námi a je třeba tuto radostnou novinu do sčítání uvést.

Novinky sčítání lidu 2011:

  • Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství.

  • Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

  • Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.

  • Sčítacími komisaři budou asi v  95 % případů pracovníci České pošty.

  • Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.

  • V době ostrého sčítání v roce 2011 bude všem k dispozici bezplatné telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.

Od 26. března 2011 je možné začít odevzdávat vyplněné sčítací formuláře. Existují tři základní cesty: internet, předání sčítacímu komisaři nebo odeslání poštou v obálce nebo odevzdání na kterékoliv poště. Nejzazším termínem pro odevzdání je 14. duben 2011. 

Když budete potřebovat poradit, můžete se obrátit na telefonní číslo 800 879 702, což je bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně 8–22 hod od 26. 2. do 20. 4. 2011). Informace získáte i přes e-mail: info@scitani.cz nebo na webu www.scitani.cz.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter