Vyberte nejlepší návrh na oživení nábřeží Svitavy

7. června 2012, ostatní, přečteno: 6068×

Dne 31. května proběhlo hodnocení soutěžních návrhů na Oživení blanenského nábřeží Svitavy. Soutěž pro studenty vysokých architektonických a zahradnických škol vyhlásilo Město Blansko v únoru 2012.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Oživení blanenského nábřeží Svitavy

Sešlo se celkem 6 soutěžních návrhů. Každý z nich představil celkovou koncepci úprav zadaného území (tři části – 1. prostor u Ježkova mostu, 2. před mostem k aquaparku a 3. Salmův jez) Jednu z nich měli studenti rozpracovat detailněji.

hodnocení nábřeží
Při hodnocení nábřeží se hodně diskutovalo i naslouchalo.

Členové odborné komise byli Ing. arch Pavel Šimeček, Ing. arch. Robert Sedlák, Ing. arch. Zdeňka Vydrová, Ing. Václav Babka, Ing. arch. Monika Sirná, Ing. arch. Jiří Kouřil, Ing. Marek Štefan a Ing. Lubomír Toufar.

Úvodem jednání komise diskutovala o způsobu hodnocení jednotlivých návrhů. Komise se shodla na několika kritériích pro posuzování. Jednalo se o pěší přístupy, prostupnost území, vztah nábřeží k vodní hladině, odolnost užitých materiálů, o invenci při řešení detailů a formu prezentace myšlenky návrhu.

Úvodem bylo konstatováno, že není žádoucí zaplnit plochu nábřeží vysokou zelení, naopak komise považuje za užitečné maximální uvolnění zelené plochy a střídmé užití prvků drobné architektury. Komise ocenila přístupy některých soutěžících, kteří docenili potřebu celkové koncepce prostoru včetně uplatnění zeleně.

Studie, které pracovaly s větším stavebním objemem, komisi nezaujaly (soutěžní návrh č. 3 a č. 1).

Návrh č. 4 komise ocenila jako nejlepší z hlediska základního prostorového uspořádání a invenčního přístupu k dílčím prvkům drobné architektury včetně uplatnění konstrukce Ježkova mostu. Soutěžní práce dalších v pořadí přinesly řadu zajímavých dílčích námětů. U většiny návrhů komise ocenila snahu po systematickém přístupu a také grafické zpracování.

Komise se po obsáhlé diskuzi shodla na tom, že úroveň vítězného návrhu značně převyšovala ostatní návrhy, z tohoto důvodu upřednostnila vítězný návrh do hlasování veřejnosti větším bodovým náskokem.

(Ze zápisu hodnocení)

Od 7. června 2012 probíhá hlasování o nejlepší návrh na internetových stránkách Města Blanska a formou anketních lístků, které si můžete vyzvednout na Městském úřadě, v Galerii města Blanska a v kině. Hlasovat můžete do pondělí 25. června 2012 do půlnoci. Všechny návrhy jsou k vidění v Galerii města Blanska do 4. července 2012.

Konečné výsledky hlasování

konečné výsledky hlasování

V rámci studentské soutěže Oživení blanenského nábřeží Svitavy vyhlásila Galerie města Blanska soutěž Nábřeží Svitavy podle mé představy pro děti. Dětské práce si můžete prohlédnout v galerii také do 4. července 2012

Těšíme se na vaši návštěvu.

Olga Hořavová
Galerie města Blanska