Výroční schůze delegátů místních skupin Moravského rybářského svazu v Blansku

23. března 2014, ostatní, přečteno: 2414×

Dne 8. března 2014 se uskutečnila výroční schůze delegátů místních skupin MRS o. s., MO Blansko.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Delegáti byli voleni v jednotlivých skupinách dle klíče 1 : 10. Účast na konferenci byla 95 %, což svědčí o zodpovědném přístupu jednotlivých delegátů. Zprávu o činnosti blanenské rybářské organizace přednesl její předseda pan Jan Pleskač.

schůze rybářů

V současné době má tato organizace 1 021 členů, z nichž je 110 mladších 18 let. Práce s mládeží se dlouhodobě daří, a to díky kroužkům mládeže, za jejichž činnost ve výboru odpovídá pan Pavel Zouhar. Do budoucna se počítá s vytvořením samostatného rybářského revíru ve Sloupečníku, který bude vyhrazen pouze mládeži. Kromě vedoucího pana Zouhara je třeba ocenit i další vedoucí kroužků mládeže a to především pana Michala Danáce (Lysice) a pana Františka Marka (Jedovnice).

Členové MO jsou pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek a zpětně mají možnost komunikovat s výborem MO. Významnou akcí loňského roku byla rekonstrukce klubovny na ulici Mlýnská 25, kam se přesunula i veškerá administrativa MO. Zpráva předsedy byla doplněna zprávou o ekonomické situaci i o konkrétních výsledcích lovu a chovu ryb. Nechyběla ani zpráva předsedy revizní komise (pan Ing.  Bc. Martin Sklář). Na konferenci byli za dlouhodobou práci oceněni pan Michal Danác – čestný odznak 3. stupně a pan Josef Pírko – čestný odznak 2. stupně.  Náš člen pan Josef Klasovicz dostal ocenění za ulovení trofejové ryby – kapra o délce 86 cm a váze 17,9 kg na revíru Dyje 5.

Na konferenci byla kladně hodnocena spolupráce s městem Blanskem. V diskuzi vystoupil také  místostarosta města Blansko pan Ing.  Bc. Jiří Crha. V usnesení přijaté delegáty v závěru konference jsou obsaženy hlavní úkoly organizace na rok 2014.

Ing. Bohumír Sládek

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter