Pro muže bez přístřeší je tu Noclehárna pro muže Blansko

24. října 2014, ostatní, přečteno: 2482×

Základním posláním sociální služby „Noclehárna pro muže Blansko“ je poskytnutí pomoci mužům bez přístřeší a vytvoření podmínek pro důstojné uspokojení základních lidských potřeb, v případě zájmu klienta pak i poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich situace.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Článek měl omezenou platnost.
Informace v něm uvedené nemusí být již aktuální.

Oblastní charita Blansko zajišťuje provoz Noclehárny pro muže Blansko od roku 2003. Cílovou skupinou této služby jsou muži starší 18 let bez přístřeší nebo žijící v nevyhovujících podmínkách, ve stavu hmotné či sociální nouze, lidé bez zázemí, se špatným zajištěním základních životních potřeb. Noclehárna je přednostně určena osobám s trvalým pobytem v okrese Blansko, v případě volné kapacity mohou však o ubytování požádat i občané z jiných krajů ČR nebo i cizinci.

V rámci Týdne sociálních služeb se každoročně otvírají dveře jednotlivých zařízení, jež poskytují tento druh služeb. Výjimkou letos nebyla ani Noclehárna pro muže Blansko. Jaké je poslání tohoto zařízení a jaké jsou podmínky pobytu nám sdělil jeho vedoucí Mgr. Jiří Papiž: 

„Snažíme se především o zabezpečení základních lidských potřeb, o snížení zdravotních rizik, která přináší způsob života našich klientů a o zlepšení podmínek směrem k důstojnému životu. V neposlední řadě vedeme naše uživatele k soběstačnosti v hygieně.“

Jaká je kapacita zařízení a jak je využívána?

„Kapacita noclehárny je 15 lůžek celkem ve dvou pokojích. V současné době mohu říct, že jsou všechna lůžka plně využita. V minulosti se občas stávalo, že jsme měli volná místa, ale od začátku měsíce září máme kapacitu stoprocentně naplněnou. Myslím, že to není jen změnou klimatických podmínek, spíše asi tím, že jsou lidé lépe informovaní o možnostech využití našich služeb.“

Mohl byste shrnout podmínky pobytu?

„Hlavní podmínkou je úhrada poplatku ve výši 40 korun, který zahrnuje zapůjčení čistého nočního prádla, lůžkovin, mýdla, ručníku, potřeb na holení a další provozní náklady. Dále je to kontrola hladiny alkoholu, která u přijímaných klientů nesmí přesáhnout 0,5 promile. První dvě noci mohou být zdarma s tím, že do dvou měsíců by měla být tato částka uhrazena. Záleží vždy na konkrétní situaci a dohodě sociálního pracovníka s klientem. Občas se sice stane, že se k nám tyto peníze už nedostanou, ale to jsou naštěstí jen výjimky.“

Noclehárna pro muže
Budova Noclehárny pro muže Blansko na Starém Blansku. Foto: J. Franchi

Na jak dlouho je možné ubytování poskytnout?

„Ubytování se poskytuje v zásadě na jednu noc. V případě potřeby, tedy přetrvávající neexistence přístřeší, je možné dohodnout ubytování nejdéle na dobu 3 měsíců. Po ukončení této lhůty však může být uživatel, splňuje-li podmínky pro ubytování, přijat opakovaně (tj. může si pobyt u nás prodloužit). V praxi jde asi o 1/3 krátkodobých a 2/3 dlouhodobých pobytů.“

Předpokládám, že ve vašem zařízení nejde čistě o poskytnutí přístřeší. Jaké jsou principy vámi poskytovaných služeb?

„Skutečně nejde jen o poskytnutí lůžka, v rámci sociální práce se s klientem bavíme o jeho aktuální situaci a rozhodneme se, jakým způsobem by se mělo v tom či onom konkrétním případě postupovat, kam ho případně dál odeslat. Spolupracujeme s úřadem práce nebo odborem sociálních věcí, aby si zde klienti mohli vyřídit základní agendu a v budoucnu nadále využívat našich služeb. Důležitá je důvěra, snažíme se být nestranní a respektovat jedinečnost každého člověka, vždy respektujeme volbu uživatele. Naším hlavním cílem je vést klienty k odpovědnosti za sebe sama.“

Klienty vašeho zařízení jsou bezpochyby především lidé, kteří řeší finanční problémy. Uvažovali jste někdy o tom, že byste jim umožnili vykonat nějakou práci v rámci zařízení za úplatu?

„Taková úvaha tady byla. Pomýšleli jsme na drobné opravy, v zimě odhrnování sněhu, v létě sekání trávy apod. Dnešní zákony nám to však neumožňují. Myslím si, že je to velká škoda, bylo by to rozhodně motivující. Klienti se sami často nabízejí, že by rádi pomohli, v rámci jejich aktivizačních činností je to samozřejmě možné, ale nemohou být námi zaměstnáváni.“

Noclehárna pro muže
Vedoucí zařízení Mgr. Papiž v jednom ze dvou pokojů, jež jsou zde k dispozici. Foto: J. Franchi

Vaše zařízení je pouze pro muže. Jaké možnosti mají v Blansku ženy?

„Tak to je věc, která nás opravdu trápí a kterou by bylo dobré do budoucna řešit. V Blansku totiž takové zařízení neexistuje, nejbližší noclehárna pro ženy je až v Brně. Je jich zde hodně, které by to skutečně potřebovaly, přespávají mnohdy na zastávkách a jinde. Pokud přijdou sem k nám, nemohu je přijmout, musím je odkazovat do Brna. To je samozřejmě mnohdy neřešitelná situace, protože cestování představuje další výdaje. Matky s dětmi mohou využít služeb Domova pro matku a dítě – azylového domu na ul. Sladkovského, pokud se však jedná o ženy bez dětí, musí skutečně až do Brna.“

Mohl byste na závěr uvést, kde se noclehárna nachází a jaká je její provozní doba?

„Noclehárnu pro muže Blansko najdete na ul. Luční č. 10 na Starém Blansku. Provozní doba našeho zařízení je pondělí- neděle 20:00 – 08:00 hodin. O možnosti ubytování je možné se informovat také telefonicky na tel. čísle: 516 410 467, e-mailem: nocleharna.blansko@charita. cz. Bližší informace o naší činnosti najdete na stránkách Oblastní charity Blansko nebo na letáčcích, které jsou k dispozici na úřadech práce, v informačním centru a v dalších návazných službách.“

Za rozhovor poděkovala Jana Franchi.

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter