Město Blansko BLANSKO Město Blansko Vítání svatého Martina Blanensko.cz

Svátek seniorů ve Střední škole gastronomické

19. října 2014, ostatní, přečteno: 1090×

Starším lidem bývá prokazována úcta různými formami, je oceňována jejich moudrost a životní zkušenost. Úroveň každé společnosti lze mimo jiné posoudit také podle toho, jak se chová k seniorům.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Soukromá Střední škola gastronomická v Blansku připravuje pro seniory, členy Mezigeneračního klubu, velmi pěkná setkávání. V prostorách školy se senioři již třetím rokem setkávají se studenty a jejich učiteli. Prostřednictvím přednášek a ostatních akcí si zde mohou rozšiřovat svoje znalosti z oblasti gastronomie, sommelierství a  cestovního ruchu- včetně nových trendů, které jsou jim méně známy.

setkání se seniory

Tato setkávání přispívají ke vzájemnému obohacování, neboť senioři mohou svými životními zkušenostmi mladým prospět. Studenti a ped. sbor jim zase poskytují náplň smysluplně prožitého volného času a svým slušným chováním  přinášejí optimismus.V praktických činnostech oboru kuchař- číšník, barman – sommelier a cestovní ruch s nimi  procvičují nově získané teoretické vědomosti.

Tato vzájemná komunikace rozvíjí upevňování mezilidských vztahů, což se také projevilo na oslavě Mezinárodního Dne seniorů. V přátelské atmosféře si členové Mezigeneračního klubu nacházejí cestu jeden k druhému a mohou tak zapomenout na běžné starosti.

Ředitelství  soukromé SŠG  v Blansku dává svými postoji k seniorům příklad, že lze vytvořit podmínky pro harmonické soužití starší i mladší generace. Členové Mezigeneračního klubu si těchto postojů váží a děkují vedení školy za nevšední přístup k nim.

L. Magniová

 

Brzy v Blansku


19.12. 16:00 h, nám. Republiky
Radniční punčování
22.12. 15:00 h, nám. Republiky
Čtvrtá adventní sobota – Mrazík