Práce na ZŠ Salmově, v souvislosti s revitalizací budov, byly ukončeny

3. prosince 2014, ostatní, přečteno: 2854×

Slavnostním přestřižením pásky byla ve středu 3. prosince předána k užívání nově zrekonstruovaná budova ZŠ Salmovy. Nejmladší škola ve městě se dočkala revitalizace za účelem snížení energetické náročnosti. Město Blansko, které je jejím zřizovatelem, uspělo se svou žádostí o dotaci v rámci operačního programu Životní prostředí. Celkové náklady se pohybují okolo 23 mil. Kč, z toho 10 mil. Kč je dotace z OPŽP.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

„V příštím roce nás čeká zateplení ZŠ Dvorské a ZŠ Erbenovy a já pevně věřím, že takto budou ošetřeny vůbec všechny základní školy, které v Blansku zřizujeme. Na tomto místě se patří poděkovat jednak Zastupitelstvu města Blanska, vedení školy a v neposlední řadě i firmě Stavkom, která stavbu zrealizovala. Díky nim došlo k celkové proměně školy, zcela se změnil její charakter, nyní je to velmi hezká a moderní budova, která zapadá do koloritu sídliště,“ uvedl ve svém vystoupení starosta města Mgr. Ivo Polák.

Na jeho slova navázal Ing. Jiří Crha, místostarosta: „Jsem rád, že se nám daří využívat možností dotačních titulů na tyto akce a v úsporách budeme i nadále pokračovat. V příštím roce dojde na této škole k výměně zdrojů tepla, v tomto případě se nám podařilo získat dotaci z OPŽP v úctyhodné výši 85%. Škole přeji, aby se jí dařilo nejen v jejím poslání, ale aby se i provedené úpravy pozitivně projevily na celkové ekonomické situaci tohoto zařízení.“

Ukončení prací ZŠ Salmova

Ukončení prací ZŠ Salmova

Ukončení prací ZŠ Salmova

Ukončení prací ZŠ Salmova

Ukončení prací ZŠ Salmova

 
Sdílet odkaz na: Facebook Twitter