Český statistický úřad provede šetření o životních podmínkách ve vybraných domácnostech

14. února 2015, ostatní, přečteno: 1784×

Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácnosti v České republice – EU-SILC 2015 (Životní podmínky 2015), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření.

Tento článek byl vydán před více jak rokem.
Informace v něm již nemusí být aktuální.

Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 924 domácnostech, z nichž se 5 924 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem. Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 15. května 2015 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů.

Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ v Brně, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona Č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona Č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Případné dotazy Vám zodpoví pracovník Krajské správy ČSÚ v Brně, pověřený řízením šetření Životní podmínky 2015, Bc. Martina Nováková, tel. 542 528 233.

Helena Kratochvílová
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Brně